EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:067:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 67, 2016. gada 12. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 67

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 12. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2016/353 (2016. gada 10. marts), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

1

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2016/354 (2016. gada 11. marts), ar ko īsteno 17. panta 1. punktu Regulā (ES) Nr. 224/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā

18

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/355 (2016. gada 11. marts), ar ko attiecībā uz īpašām prasībām, kuras attiecas uz lietošanai pārtikā paredzētu želatīnu, kolagēnu un ļoti rafinētiem dzīvnieku izcelsmes produktiem, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 853/2004 III pielikumu ( 1 )

22

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/356 (2016. gada 11. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

29

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/357 (2016. gada 15. janvāris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem ES un bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Stabilizācijas un asociācijas padomē par bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas līdzdalību novērotājas statusā Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras darbā un attiecīgo kārtību saskaņā ar nostādnēm, kas noteiktas Regulas (EK) Nr. 168/2007 4. un 5. pantā, tostarp noteikumiem par līdzdalību aģentūras pasākumos, finansiālo ieguldījumu un personālu

31

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2016/358 (2016. gada 8. marts), ar ko Francijas Republikai saskaņā ar Direktīvas 2003/96/EK 19. pantu atļauj piemērot nodokļu līmeņa samazinājumus benzīnam un dīzeļdegvielai, kuru izmanto par motordegvielu

35

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/359 (2016. gada 10. marts), ar ko groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

37

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2016/360 (2016. gada 11. marts), ar ko īsteno Lēmumu 2013/798/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku

53

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/361 (2016. gada 10. marts), ar ko Lēmuma 2004/211/EK I pielikumu groza attiecībā uz ierakstu par Ķīnu tādu trešo valstu un to daļu sarakstā, no kurām atļauts dzīvu zirgu dzimtas dzīvnieku un to spermas, olšūnu un embriju imports Savienībā (izziņots ar dokumenta C(2016) 1450)  ( 1 )

57

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/362 (2016. gada 11. marts) par MAHLE Behr GmbH & Co. KG entalpijas akumulācijas tvertnes apstiprināšanu par inovatīvu tehnoloģiju vieglo automobiļu CO2 emisiju samazināšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 443/2009 ( 1 )

59

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2015/2362 (2015. gada 15. decembris), kas attiecas uz tiem atbrīvojumiem no paplašinātā antidempinga maksājuma par konkrētu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēda daļu importu, kuri noteikti, ievērojot Regulu (EK) Nr. 88/97 ( OV L 331, 17.12.2015. )

69

 

*

Labojums Eiropas Savienības 2015. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 8 (ES, Euratom) 2016/70 pieņemšanā galīgajā variantā ( OV L 18, 26.1.2016. )

69

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top