Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:041:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 41, 2016. gada 18. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 41

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 18. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/222 (2016. gada 5. februāris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (ម្រេចកំពត (Mrech Kampot) / Poivre de Kampot (AĢIN))

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/223 (2016. gada 17. februāris), ar ko paredz procedūru tādu konkrētu tirgus ekonomikas režīma un individuālā režīma pieprasījumu novērtējumam, ko iesnieguši ražotāji eksportētāji no Ķīnas un Vjetnamas, un īsteno Tiesas spriedumu apvienotajās lietās C-659/13 un C-34/14

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/224 (2016. gada 17. februāris), ar ko Īstenošanas regulas (ES) Nr. 947/2014 un (ES) Nr. 948/2014 groza attiecībā uz sviesta un sausā vājpiena privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumu iesniegšanas beigu termiņu

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/225 (2016. gada 17. februāris), ar ko nosaka maksimālo produkcijas apjomu katrai dalībvalstij un periodu, kādā pieteikumi par ārkārtas atbalstu noteiktu sieru privātai uzglabāšanai iesniedzami attiecībā uz daudzumiem, kas palikuši neizmantoti no Deleģētajā regulā (ES) 2015/1852 noteiktajiem daudzumiem

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/226 (2016. gada 17. februāris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 999/2014, ar ko pēc termiņbeigu pārskatīšanas atbilstoši 11. panta 2. punktam Padomes Regulā (EK) Nr. 1225/2009 nosaka galīgo antidempinga maksājumu Krievijas izcelsmes amonija nitrāta importam

13

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/227 (2016. gada 17. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

17

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/228 (2015. gada 14. jūlijs) par noregulējuma procedūru

20

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/229 (2016. gada 16. februāris), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli, ko izvirzījusi Dānijas Karaliste

22

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/230 (2016. gada 17. februāris), ar ko Īstenošanas lēmumu 2014/908/ES groza attiecībā to trešo valstu un teritoriju sarakstiem, kuru uzraudzības un regulatīvās prasības uzskata par līdzvērtīgām, lai riska darījumiem piemērotu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 575/2013 atbilstīgu pieeju ( 1 )

23

 

 

PAMATNOSTĀDNES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2016/231 (2015. gada 26. novembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2011/23 par Eiropas Centrālās bankas prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā (ECB/2015/39)

28

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top