EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:040:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 40, 2016. gada 17. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 40

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 17. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2016/214 (2016. gada 15. februāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 314/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Zimbabvi

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/215 (2016. gada 1. februāris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Aydın İnciri (ACVN))

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/216 (2016. gada 5. februāris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Brabantse Wal asperges (ACVN))

4

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/217 (2016. gada 16. februāris), ar ko attiecībā uz kadmiju groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) ( 1 )

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/218 (2016. gada 16. februāris), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 314/2004 par dažiem ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Zimbabvi

7

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/219 (2016. gada 16. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

9

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/220 (2016. gada 15. februāris), ar ko groza Lēmumu 2011/101/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Zimbabvi

11

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2016/221 (2016. gada 12. februāris), ar kuru groza Lēmumu (ES) 2015/1937, ar ko izveido neatkarīgu konsultatīvo Eiropas Fiskālo padomi

15

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/40/ES (2014. gada 3. aprīlis) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK ( OV L 127, 29.4.2014. )

16

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2004/752/EK, Euratom (2004. gada 2. novembris), ar ko izveido Eiropas Savienības Civildienesta tiesu ( OV L 333, 9.11.2004. )

17

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top