EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:039:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 39, 2016. gada 16. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 39

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 16. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/197 (2016. gada 3. februāris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Cochinilla de Canarias (ACVN))

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/198 (2016. gada 3. februāris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Abricots rouges du Roussillon (ACVN))

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/199 (2016. gada 9. februāris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Mojama de Isla Cristina (AĢIN))

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/200 (2016. gada 15. februāris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz informācijas atklāšanu par iestādēm noteiktajiem sviras rādītājiem saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 ( 1 )

5

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/201 (2016. gada 15. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

26

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/202 (2016. gada 12. februāris), ar ko nosaka nostāju, kura Eiropas Savienības vārdā jāieņem EPN komitejā, kas izveidota ar Pagaidu nolīgumu ceļā uz Ekonomisko partnerattiecību nolīgumu starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Centrālāfrikas Līgumslēdzēju pusi, no otras puses, attiecībā uz tās reglamenta pieņemšanu

28

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/203 (2016. gada 12. februāris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma XXI pielikumā (Statistika) (veselības aprūpes izdevumu statistika)

36

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/204 (2016. gada 12. februāris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumu EEZ līguma XI pielikumā (Elektroniskie sakari, audiovizuālie pakalpojumi un informācijas sabiedrība) (ultraplatjosla)

39

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/205 (2016. gada 12. februāris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Austrijas Republika

43

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2016/206 (2016. gada 12. februāris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju, ko izvirzījusi Austrijas Republika

44

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/207 (2016. gada 15. februāris), ar ko groza Lēmumu 2013/233/KĀDP par Eiropas Savienības Integrētas robežu pārvaldības palīdzības misiju Lībijā (EUBAM Libya)

45

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/208 (2016. gada 15. februāris), ar kuru groza Lēmumu (KĀDP) 2015/260, ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos

47

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/209 (2016. gada 12. februāris) par standartizācijas pieprasījumu Eiropas standartizācijas organizācijām attiecībā uz intelektiskajām transporta sistēmām (ITS) pilsētās, lai atbalstītu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES par pamatu inteliģento transporta sistēmu ieviešanai autotransporta jomā un saskarnēm ar citiem transporta veidiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 808)  ( 1 )

48

 

 

IETEIKUMI

 

*

Padomes Ieteikums (ES) 2016/210 (2016. gada 12. februāris) attiecībā uz Komisijas atbrīvošanu no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (astotais EAF) darbību īstenošanu 2014. finanšu gadā

59

 

*

Padomes Ieteikums (ES) 2016/211 (2016. gada 12. februāris) attiecībā uz Komisijas atbrīvošanu no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (devītais EAF) darbību īstenošanu 2014. finanšu gadā

60

 

*

Padomes Ieteikums (ES) 2016/212 (2016. gada 12. februāris) attiecībā uz Komisijas atbrīvošanu no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (desmitais EAF) darbību īstenošanu 2014. finanšu gadā

61

 

*

Padomes Ieteikums (ES) 2016/213 (2016. gada 12. februāris) attiecībā uz Komisijas atbrīvošanu no atbildības par Eiropas Attīstības fonda (vienpadsmitais EAF) darbību īstenošanu 2014. finanšu gadā

62

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top