Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:032:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 32, 2016. gada 9. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 32

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 9. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/161 (2015. gada 2. oktobris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/83/EK, noteicot detalizētus noteikumus par drošuma pazīmēm uz cilvēkiem paredzētu zāļu iesaiņojuma ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/162 (2016. gada 28. janvāris), par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Mortadella di Prato (AĢIN))

28

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/163 (2016. gada 28. janvāris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Huile d'olive de Nîmes (ACVN))

29

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/164 (2016. gada 28. janvāris), par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Cappellacci di zucca ferraresi (AĢIN))

30

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/165 (2016. gada 5. februāris), ar ko nosaka tehnisko informāciju tehnisko rezervju un pamata pašu kapitāla aprēķināšanai, lai sniegtu pārskatus ar atsauces datumiem no 2016. gada 1. janvāra līdz 30. martam, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK (Maksātspēja II) ( 1 )

31

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/166 (2016. gada 8. februāris), ar ko paredz īpašus nosacījumus, kas piemērojami no Indijas importētiem pārtikas produktiem, kuri satur beteļauga lapas (Piper betle) vai sastāv no tām, un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 669/2009 ( 1 )

143

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/167 (2016. gada 8. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

151

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/168 (2016. gada 5. februāris), ar kuru groza pielikumus Lēmumam 2003/467/EK, ar ko nosaka no tuberkulozes, brucelozes un govju enzootiskās leikozes oficiāli brīvu statusu dažām dalībvalstīm un dalībvalstu reģioniem attiecībā uz liellopu ganāmpulkiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 602)  ( 1 )

153

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/169 (2016. gada 5. februāris), ar ko attiecībā uz valstu pasākumiem, ar kuriem novērš konkrētu ūdensdzīvnieku slimību ievešanu Īrijā, Somijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē, groza Lēmumu 2010/221/ES (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 605)  ( 1 )

158

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2016/170 (2016. gada 5. februāris), ar ko apstiprina metodes cūku liemeņu klasificēšanai Somijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2016) 658)

163

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top