Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:015:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 15, 2016. gada 22. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 15

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 22. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par to, ka stājies spēkā Papildprotokols Brīvās tirdzniecības nolīgumam starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Eiropas Savienībai

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/67 (2016. gada 19. janvāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu groza attiecībā uz ametoktradīna, hlortalonila, difenilamīna, flonikamīda, fluazināma, fluoksastrobīna, halauksifēnmetila, propamokarba, protiokonazola, tiakloprīda un trifloksistrobīna maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem ( 1 )

2

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/68 (2016. gada 21. janvāris) par kopīgām procedūrām un specifikācijām, kas vajadzīgas vadītāja karšu elektronisko reģistru savstarpējai savienojamībai

51

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/69 (2016. gada 21. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

69

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/63/ES (2010. gada 22. septembris) par zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību ( OV L 276, 20.10.2010. )

71

 

*

Labojums Komisijas 2014. gada 21. oktobra Deleģētajā regulā (ES) 2015/63, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES papildina attiecībā uz ex ante iemaksām noregulējuma finansēšanas mehānismos ( OV L 11, 17.1.2015. )

71

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top