EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:012:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 12, 2016. gada 19. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 12

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 19. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2016/44 (2016. gada 18. janvāris) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Regulu (ES) Nr. 204/2011

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/45 (2016. gada 18. janvāris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (Prekmurska gibanica (GTĪ))

27

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/46 (2016. gada 18. janvāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 III pielikumu groza attiecībā uz oksadiksila un spinetorāma maksimālajiem atlieku līmeņiem konkrētos produktos vai uz tiem ( 1 )

28

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/47 (2016. gada 18. janvāris), ar ko 241. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

42

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/48 (2016. gada 18. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

45

 

 

LĒMUMI

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2016/49 (2016. gada 7. janvāris) par Eiropas Savienības padomdevējas misijas civilās drošības sektora reformai Ukrainā (EUAM Ukraine) misijas vadītāja iecelšanu (EUAM UKRAINE/1/2016)

47

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/50 (2016. gada 18. janvāris), ar ko groza Lēmumu 2014/219/KĀDP par Eiropas Savienības KDAP misiju Mali (EUCAP Sahel Mali)

48

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2016/51 (2016. gada 18. janvāris) par atbalstu Bioloģisko un toksisko ieroču konvencijai (BTIK) saistībā ar ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

50

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top