Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2016:009:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 9, 2016. gada 14. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 9

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

59. sējums
2016. gada 14. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/26 (2016. gada 13. janvāris), ar ko attiecībā uz nonilfenola etoksilātiem groza XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2016/27 (2016. gada 13. janvāris), ar kuru groza III un IV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 999/2001, ar ko paredz noteikumus dažu transmisīvo sūkļveida encefalopātiju profilaksei, kontrolei un apkarošanai

4

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/28 (2016. gada 13. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

8

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/29 (2016. gada 13. janvāris), ar kuru nosaka piešķīruma koeficientu, kas piemērojams daudzumiem, par kuriem importa licenču pieteikumi iesniegti laikposmā no 2016. gada 4. janvāra līdz 8. janvārim saskaņā ar tarifa kvotu kukurūzai, kura atvērta ar Regulu (EK) Nr. 969/2006

10

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2016/30 (2016. gada 13. janvāris), ar kuru nosaka koeficientu, kas piemērojams daudzumiem, kuri norādīti no 2016. gada 4. janvāra līdz 2016. gada 8. janvārim iesniegtajos importa licenču pieteikumos, saskaņā ar tarifa kvotām, kas ar Īstenošanas regulu (ES) 2015/2081 atklātas Ukrainas izcelsmes labībai

12

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1329/2014 (2014. gada 9. decembris), ar ko izveido veidlapas, kuras minētas Regulā (ES) Nr. 650/2012 par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi ( OV L 359, 16.12.2014. )

14

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top