EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:336:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 336, 2015. gada 23. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 336

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 23. decembris


Saturs

 

I   Leģislatīvi akti

Lappuse

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2015/2436 (2015. gada 16. decembris), ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm ( 1 )

1

 

 

II   Neleģislatīvi akti

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/2437 (2015. gada 14. decembris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Nolīgumu vēstuļu apmaiņas veidā starp Eiropas Savienību un Dienvidu tunzivju saglabāšanas komisiju (CCSBT) par Savienības dalību Konvencijas par dienvidu tunzivju saglabāšanu paplašinātajā komisijā

27

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2438 (2015. gada 12. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas ziemeļrietumu ūdeņos

29

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2439 (2015. gada 12. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas dienvidrietumu ūdeņos

36

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2440 (2015. gada 22. oktobris), ar kuru izveido izmetumu plānu dažām bentiskajām zvejniecībām, kas darbojas Ziemeļjūrā un Savienības ūdeņos ICES IIa rajonā

42

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/2441 (2015. gada 18. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 27. starptautisko grāmatvedības standartu ( 1 )

49

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2442 (2015. gada 22. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

54

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/2443 (2015. gada 11. decembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Asociācijas padomē, kura izveidota ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses, attiecībā uz Asociācijas nolīguma V sadaļu

56

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2444 (2015. gada 17. decembris), ar ko nosaka standarta prasības attiecībā uz tām valsts programmām dzīvnieku slimību un zoonožu izskaušanai, kontrolēšanai un uzraudzībai, ko dalībvalstis iesniedz, lai saņemtu Savienības finansējumu, un ar kuru atceļ Lēmumu 2008/425/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 9192)  ( 1 )

59

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

ES un Moldovas Republikas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/2015 (2015. gada 18. decembris) par Asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses, V sadaļas piemērošanu visā Moldovas Republikas teritorijā [2015/2445]

93

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top