Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:323:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 323, 2015. gada 9. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 323

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 9. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Informācija par datumu, kurā parakstīts Protokols, ar kuru nosaka zvejas iespējas un finansiālo ieguldījumu, kas paredzēts Partnerattiecību nolīgumā zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Dānijas valdību un Grenlandes Autonomijas valdību, no otras puses

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/2285 (2015. gada 8. decembris), ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 854/2004, ar ko paredz īpašus noteikumus par lietošanai pārtikā paredzētu dzīvnieku izcelsmes produktu oficiālās kontroles organizēšanu, attiecībā uz dažām prasībām par dzīvām gliemenēm, adatādaiņiem, tunikātiem un jūras vēderkājiem, un I pielikumu Regulā (EK) Nr. 2073/2005 par pārtikas produktu mikrobioloģiskajiem kritērijiem ( 1 )

2

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2286 (2015. gada 8. decembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (Belokranjska pogača (STG))

5

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2287 (2015. gada 8. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

6

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/2288 (2015. gada 30. novembris) par finanšu iemaksām, kas jāveic dalībvalstīm, lai finansētu Eiropas Attīstības fondu, tostarp maksimālo gada iemaksas summu 2017. gadam, iemaksas summu 2016. gadam, pirmo maksājumu 2016. gadam un provizorisku un nesaistošu prognozi attiecībā uz gaidāmajām gada iemaksu summām 2018. un 2019. gadam

8

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/2289 (2015. gada 3. decembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kaboverdes Republiku par īstermiņa vīzu atvieglotu izsniegšanu Kaboverdes Republikas un Eiropas Savienības pilsoņiem, attiecībā uz kopēju pamatnostādņu pieņemšanu nolīguma īstenošanai

11

 

*

Komisijas Deleģētais lēmums (ES) 2015/2290 (2015. gada 12. jūnijs) par Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Bermudu Salās, Brazīlijā, Kanādā un Meksikā spēkā esošo maksātspējas regulējumu, kuri piemērojami apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām ar galveno mītni kādā no šīm valstīm, pagaidu līdzvērtību

22

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2291 (2015. gada 7. decembris), ar ko Īstenošanas lēmumu 2013/722/ES groza attiecībā uz Savienības maksimālo finansiālo ieguldījumu Latvijas 2014. gada trakumsērgas izskaušanas programmā (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 8607)  ( 1 )

27

 

*

Apvienotās lauksaimniecības komitejas Lēmums Nr. 2/2015 (2015. gada 19. novembris) par 9. pielikuma 1. un 2. papildinājuma grozījumiem Eiropas Kopienas un Šveices Konfederācijas Nolīgumā par lauksaimniecības produktu tirdzniecību [2015/2292]

29

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top