Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:321:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 321, 2015. gada 5. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 321

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 5. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums par to, lai provizoriski piemērotu Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses

1

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2252 (2015. gada 30. septembris), ar ko Deleģēto regulu (ES) 2015/288 groza attiecībā uz Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalsta pieteikumu nepieņemamības laikposmu

2

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2253 (2015. gada 2. decembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2254 (2015. gada 2. decembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2255 (2015. gada 2. decembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

10

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/2256 (2015. gada 4. decembris), ar kuru groza Komisijas Regulu (EK) Nr. 1983/2003, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 par Kopienas statistiku par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC) attiecībā uz primāro mērķa mainīgo lielumu sarakstu ( 1 )

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2257 (2015. gada 4. decembris) par nosaukuma ierakstīšanu Tradicionālo īpatnību reģistrā (Кайсерован врат Тракия (Kayserovan vrat Trakiya) (GTĪ))

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2258 (2015. gada 4. decembris), ar ko Regulu (EK) Nr. 798/2008 groza attiecībā uz tādu atsevišķu sūtījumu importu un tranzītu, kuros ir mazāk nekā 20 mājputnu (izņemot skrējējputnus), to inkubējamo olu un diennakti vecu cāļu vienību ( 1 )

23

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2259 (2015. gada 4. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

56

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2260 (2015. gada 3. decembris), ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2008/630/EK par ārkārtas pasākumiem, kas piemērojami no Bangladešas importētiem un cilvēku uzturā lietošanai paredzētiem vēžveidīgajiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 8472)  ( 1 )

58

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

ES un Gruzijas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 1/2014 (2014. gada 17. novembris), ar ko pieņem Asociācijas padomes un Asociācijas komitejas un apakškomiteju reglamentus [2015/2261]

60

 

*

ES un Gruzijas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 2/2014 (2014. gada 17. novembris) par divu apakškomiteju izveidi [2015/2262]

70

 

*

ES un Gruzijas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 3/2014 (2014. gada 17. novembris) par atsevišķu Asociācijas padomes pilnvaru deleģēšanu Asociācijas komitejai īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai [2015/2263]

72

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top