Help Print this page 

Document L:2015:317:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 317, 2015. gada 3. decembris

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 317

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 3. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/2226 (2015. gada 26. oktobris) par to, lai Eiropas Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Tongas Karalisti par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

1

 

 

Nolīgums starp Eiropas Savienību un Tongas Karalisti par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu

3

 

*

Padomes Lēmums (Euratom) 2015/2227 (2015. gada 10. novembris), ar ko apstiprina to, ka Eiropas Komisija noslēdz grozījumus 1. un 2. protokolā, kuri pievienoti Nolīgumam starp Apvienoto Karalisti, Eiropas Atomenerģijas kopienu un Starptautisko Atomenerģijas aģentūru par drošības pasākumu piemērošanu saistībā ar Līgumu par kodolieroču aizliegšanu Latīņamerikā un Karību jūras valstīs

9

 

*

Padomes Lēmums (Euratom) 2015/2228 (2015. gada 10. novembris), ar ko apstiprina to, ka Eiropas Komisija noslēdz grozījumus 1. un 2. protokolā, kas pievienoti Nolīgumam starp Francijas Republiku, Eiropas Atomenerģijas kopienu un Starptautisko Atomenerģijas aģentūru par drošības pasākumu piemērošanu saistībā ar Līgumu par kodolieroču aizliegšanu Latīņamerikā un Karību jūras valstīs

11

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2229 (2015. gada 29. septembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu I pielikumu ( 1 )

13

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/2230 (2015. gada 30. novembris), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot lielacu diegspuru vēdzeli Savienības un starptautiskajos ūdeņos VIII un IX zonā

17

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/2231 (2015. gada 2. decembris), ar kuru attiecībā uz 16. un 38. starptautisko grāmatvedības standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 ( 1 )

19

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2232 (2015. gada 2. decembris), ar ko atļauj palielināt tāda vīna stiprināšanas robežvērtības, kas ražots no vīnogām, kuras 2015. gadā ievāktas visos Dānijas, Nīderlandes, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes vīnogu audzēšanas reģionos

24

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2233 (2015. gada 2. decembris), ar ko attiecībā uz darbīgās vielas haloksifopa-P apstiprināšanas nosacījumiem groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 ( 1 )

26

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2234 (2015. gada 2. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

29

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2235 (2015. gada 2. decembris), ar ko nosaka eksporta licenču pieteikumiem piemērojamo piešķīruma koeficientu dažiem piena produktiem, kuri eksportējami uz Dominikānas Republiku atbilstīgi Regulā (EK) Nr. 1187/2009 minētajai kvotai

31

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/2236 (2015. gada 27. novembris), ar ko nosaka nostāju, kura Eiropas Savienības vārdā jāieņem Pasaules Tirdzniecības organizācijas (PTO) Ministru konferencē par moratorija pagarināšanu attiecībā uz muitas nodokļiem par elektronisku nosūtīšanu un par moratorija pagarināšanu attiecībā uz prasībām gadījumos, kad nav pārkāpuma, un citās situācijās

33

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/2237 (2015. gada 30. novembris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Dānijas

35

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/2238 (2015. gada 30. novembris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Nīderlandes

36

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2239 (2015. gada 2. decembris) par dažiem aizsardzības pasākumiem sakarā ar augsti patogēno H5N1 un H5N2 apakštipa putnu gripu Francijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 8755)  ( 1 )

37

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 97/55/EK (1997. gada 6. oktobris), ar ko groza Direktīvu 84/450/EEK par maldinošu reklāmu, lai tajā iekļautu salīdzinošo reklāmu ( OV L 290, 23.10.1997. ) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 15. nodaļa, 3. sējums, 365. lpp.)

42

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top