Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:307:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 307, 2015. gada 25. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 307

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 25. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Paziņojums par Brīvās tirdzniecības nolīguma starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses, stāšanos spēkā

1

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/2169 (2015. gada 1. oktobris) par to, lai noslēgtu Brīvās tirdzniecības nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Korejas Republiku, no otras puses

2

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2170 (2015. gada 24. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/24/ES par tās piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās ( 1 )

5

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2171 (2015. gada 24. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/25/ES par tās piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā ( 1 )

7

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/2172 (2015. gada 24. novembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/23/ES par tās piemērošanas robežvērtībām līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrās ( 1 )

9

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/2173 (2015. gada 24. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002, attiecībā uz 11. starptautisko finanšu pārskatu standartu ( 1 )

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2174 (2015. gada 24. novembris) par vides preču un pakalpojumu indikatīvu kopsavilkumu, par Eiropas vides ekonomisko kontu datu nosūtīšanas formātu un par kvalitātes ziņojumu sagatavošanas kārtību, struktūru un periodiskumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 691/2011 par Eiropas vides ekonomiskajiem kontiem ( 1 )

17

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2175 (2015. gada 24. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

23

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/2176 (2015. gada 23. novembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Iekšzemes kuģošanas standartu izstrādes Eiropas komitejā (CESNI) un Reinas kuģniecības centrālās komisijas (CCNR) plenārsēdē attiecībā uz standarta par iekšzemes ūdensceļu kuģu tehniskajām prasībām pieņemšanu

25

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2177 (2015. gada 20. novembris), ar kuru naftas un gāzes izpētei Portugālē piemēro atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 8043)  ( 1 )

27

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top