EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:300:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 300, 2015. gada 17. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 300

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 17. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/2043 (2015. gada 16. novembris), ar kuru īsteno 11. panta 1. un 4. punktu Regulā (ES) Nr. 753/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā

1

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/2044 (2015. gada 16. novembris), ar ko īsteno 13. pantu Regulā (ES) Nr. 356/2010, ar kuru nosaka īpašus ierobežojošus pasākumus pret noteiktām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar situāciju Somālijā

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2045 (2015. gada 13. novembris) par nosaukuma ierakstīšanu Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (Jāņu siers (GTĪ))

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2046 (2015. gada 16. novembris) par Artemisia absinthium L. neapstiprināšanu par pamatvielu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū ( 1 )

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2047 (2015. gada 16. novembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū atjauno darbīgās vielas esfenvalerāta kā aizstājamas vielas apstiprinājumu un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

8

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2048 (2015. gada 16. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

13

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2049 (2015. gada 10. novembris) par to, lai Zviedrija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu

15

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2050 (2015. gada 10. novembris) par to, lai Beļģija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu

17

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/2051 (2015. gada 16. novembris), ar ko groza Lēmumu 2013/730/KĀDP par atbalstu SEESAC atbruņošanās un bruņojuma kontroles darbībām Dienvidaustrumeiropā saistībā ar ES Stratēģiju VIKI un to munīcijas nelikumīgas uzkrāšanas un tirdzniecības apkarošanai

19

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/2052 (2015. gada 16. novembris), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Kosovā

22

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2015/2053 (2015. gada 16. novembris), ar ko īsteno Lēmumu 2010/231/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju

27

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2015/2054 (2015. gada 16. novembris), ar kuru īsteno Padomes Lēmumu 2011/486/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā

29

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2055 (2015. gada 10. novembris), ar ko paredz nosacījumus programmas ieviešanai attiecībā uz liellopu ārkārtas vakcināciju pret nodulāro dermatītu Grieķijā un groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/1500 (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 7671)  ( 1 )

31

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2015/2056 (2015. gada 13. novembris), ar ko groza Lēmumus 2009/300/EK, 2009/563/EK, 2009/894/EK, 2011/330/ES un 2011/337/ES, lai pagarinātu ekoloģisko kritēriju spēkā esības termiņu ES ekomarķējuma piešķiršanai dažiem ražojumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 7781)  ( 1 )

41

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2057 (2015. gada 13. novembris), ar kuru pagarina Īstenošanas lēmuma 2013/413/ES, ar ko dalībvalstīm atļauj noteikt atkāpes no dažiem Padomes Direktīvas 2000/29/EK noteikumiem attiecībā uz kartupeļiem, kuri nav paredzēti stādīšanai un kuru izcelsme ir Akaras un Bekaa reģionos Libānā, piemērošanas periodu (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 7793)

43

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2058 (2015. gada 13. novembris), ar kuru groza un labo Īstenošanas lēmumu (ES) 2015/144, ar ko nosaka kārtību, kādā iesniedzami dotāciju pieteikumi un maksājumu pieprasījumi, un ar tiem saistītā informācija attiecībā uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 652/2014 minētajiem ārkārtas pasākumiem pret dzīvnieku slimībām (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 7807)

44

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top