EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:298:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 298, 2015. gada 14. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 298

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 14. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/2030 (2015. gada 13. novembris), ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 850/2004 par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2031 (2015. gada 13. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1918/2006 par tarifa kvotas atvēršanu un pārvaldīšanu Tunisijas izcelsmes olīveļļai

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2032 (2015. gada 13. novembris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/1089 attiecībā uz maksimālajiem budžeta apjomiem 2015. gadam, kas piemērojami dažām tiešā atbalsta shēmām Apvienotajā Karalistē

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2033 (2015. gada 13. novembris), ar ko darbīgās vielas 2,4-D apstiprinājumu atjauno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

8

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2034 (2015. gada 13. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

12

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/2035 (2015. gada 26. oktobris) par nostāju, kura Eiropas Savienības vārdā jāieņem Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības apakškomitejā un Asociācijas komitejā īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai, kas izveidotas ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Gruziju, no otras puses, attiecībā uz Tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības apakškomitejas reglamenta pieņemšanu, tirdzniecības un ilgtspējīgas attīstības ekspertu sarakstu, ko izveido minētā apakškomiteja, un šķīrējtiesnešu sarakstu, ko izveido Asociācijas komiteja īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai

14

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/2036 (2015. gada 26. oktobris), ar ko ieceļ četrus Reģionu komitejas locekļu aizstājējus no Itālijas

22

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/2037 (2015. gada 10. novembris), ar ko dalībvalstis tiek pilnvarotas Eiropas Savienības interesēs ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas 1930. gada Piespiedu darba konvencijas 2014. gada protokolu attiecībā uz sociālās politikas jautājumiem

23

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2038 (2015. gada 13. novembris) par Korejas Republikas reglamentējošo noteikumu līdzvērtību attiecībā uz tām prasībām centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem

25

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2039 (2015. gada 13. novembris) par Dienvidāfrikas reglamentējošo noteikumu līdzvērtību attiecībā uz tām prasībām centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem

29

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2040 (2015. gada 13. novembris) par Kanādas reglamentējošo noteikumu līdzvērtību attiecībā uz tām prasībām centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem

32

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2041 (2015. gada 13. novembris) par Meksikas reglamentējošo noteikumu līdzvērtību attiecībā uz tām prasībām centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem

38

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2042 (2015. gada 13. novembris) par Šveices reglamentējošo noteikumu līdzvērtību attiecībā uz tām prasībām centrālajiem darījumu partneriem, kas paredzētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu starpniekiem un darījumu reģistriem

42

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top