EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:295:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 295, 2015. gada 12. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 295

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 12. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/2010 (2015. gada 11. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1708/2005, ar ko nosaka sīki izstrādātus īstenošanas noteikumus Padomes Regulai (EK) Nr. 2494/95 attiecībā uz kopējo indeksu atsauces periodu saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2011 (2015. gada 11. novembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz to reģionālo valdību un vietējo pašpārvalžu sarakstiem, ar kurām riska darījumus uzskata par riska darījumiem ar centrālo valdību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2012 (2015. gada 11. novembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz lēmumu procedūrām, lai noteiktu, aprēķinātu un atceltu kapitāla palielinājumus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK ( 1 )

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2013 (2015. gada 11. novembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz standartnovirzēm saistībā ar veselības apdrošināšanas riska izlīdzināšanas sistēmām saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK ( 1 )

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2014 (2015. gada 11. novembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām un veidnēm informācijas iesniegšanai grupas uzraudzības iestādei un informācijas apmaiņai starp uzraudzības iestādēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK ( 1 )

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2015 (2015. gada 11. novembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām ārējo kredītnovērtējumu novērtēšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK ( 1 )

16

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2016 (2015. gada 11. novembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz kapitāla vērtspapīru indeksu, ko izmanto standarta kapitāla vērtspapīru kapitāla prasības simetriskai korekcijai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK ( 1 )

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2017 (2015. gada 11. novembris), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz pielāgotajiem faktoriem, lai aprēķinātu kapitāla prasību valūtas riskam valūtām, kas ir piesaistītas euro, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/138/EK ( 1 )

21

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2018 (2015. gada 11. novembris), ar ko atsauc divu ražotāju eksportētāju saistību pieņemšanu, kura izdarīta saskaņā ar Īstenošanas lēmumu 2013/707/ES, ar ko apstiprina tādu saistību pieņemšanu, kuras piedāvātas saistībā ar antidempinga un antisubsidēšanas procedūru attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importu galīgo pasākumu piemērošanas periodā

23

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2019 (2015. gada 11. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

39

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/2020 (2015. gada 26. oktobris), ar ko Padomes ģenerālsekretāram deleģē pilnvaras izsniegt ceļošanas atļaujas Eiropadomes un Padomes locekļiem, ierēdņiem un citiem darbiniekiem, kā arī īpašiem pieteikumu iesniedzējiem, kas minēti Regulas (ES) Nr. 1417/2013 II pielikumā, un atceļ Lēmumu 2005/682/EK, Euratom

42

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/2021 (2015. gada 10. novembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem Pasaules Tirdzniecības organizācijas ministru konferencē par Libērijas Republikas iestāšanos Pasaules Tirdzniecības organizācijā

44

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/2022 (2015. gada 10. novembris), ar kuru attiecībā uz piemērošanas termiņu groza Lēmumu 2008/866/EK par neatliekamajiem pasākumiem, ar ko pārtrauc lietošanai pārtikā paredzētu konkrētu gliemeņu importu no Peru (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 7669)  ( 1 )

45

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 273/14/COL (2014. gada 9. jūlijs) par Scandinavian Airlines finansēšanu ar jaunā atjaunojamā kredītinstrumenta starpniecību (Norvēģija) [2015/2023]

47

 

*

EBTA valstu Pastāvīgās komitejas Lēmums Nr. 2/2015/PK (2015. gada 24. septembris), ar ko izveido EEZ Finanšu mehānisma pagaidu komiteju 2014.–2021. gadam [2015/2024]

63

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top