EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:292:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 292, 2015. gada 10. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 292

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 10. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1999 (2015. gada 9. novembris), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 165/2011, ar ko paredz 2011. gadā un turpmākajos gados izdarīt atvilkumus no konkrētām Spānijai iedalītām makreles nozvejas kvotām 2010. gadā notikušās pārzvejas dēļ

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2000 (2015. gada 9. novembris), ar ko Regulas (EK) Nr. 546/2003, (EK) Nr. 1342/2003, (EK) Nr. 952/2006, (EK) Nr. 826/2008, (EK) Nr. 1295/2008, (EK) Nr. 1296/2008, (ES) Nr. 1272/2009, (ES) Nr. 738/2010 un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 543/2011 un (ES) Nr. 511/2012 groza attiecībā uz paziņošanas pienākumiem lauksaimniecības tirgu kopīgajā organizācijā

4

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/2001 (2015. gada 9. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

9

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1320/2011 (2011. gada 16. decembris), ar ko īsteno 8.a panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju ( OV L 335, 17.12.2011. )

12

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2011/845/KĀDP (2011. gada 16. decembris) par dažu palestīniešu pagaidu uzņemšanu Eiropas Savienības dalībvalstīs ( OV L 335, 17.12.2011. )

12

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top