Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:283:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 283, 2015. gada 29. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 283

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 29. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1939 (2015. gada 9. oktobris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Latvijas lielie pelēkie zirņi (ACVN))

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/1940 (2015. gada 28. oktobris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 attiecībā uz melno graudu sklerociju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju atsevišķu veidu neapstrādātos graudos un noteikumus par uzraudzību un ziņošanu ( 1 )

3

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1941 (2015. gada 28. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

7

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/1942 (2015. gada 26. oktobris), ar ko nosaka nostāju, kura Eiropas Savienības vārdā jāieņem Pasaules Tirdzniecības organizācijas Vispārējā padomē par Amerikas Savienoto Valstu lūgumu piemērot PTO atbrīvojumu, lai pagarinātu AGOA programmu

9

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1943 (2015. gada 27. oktobris), ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2014/909/ES, pagarinot pret mazo stropu vaboli Itālijā noteikto aizsardzības pasākumu piemērošanas termiņu (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 7330)  ( 1 )

11

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1944 (2015. gada 28. oktobris), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu 2012/807/ES, ar ko izveido īpašu kontroles un inspekcijas programmu pelaģiskajām zvejniecībām Ziemeļaustrumu Atlantijas rietumu ūdeņos

13

 

 

III   Citi tiesību akti

 

 

EIROPAS EKONOMIKAS ZONA

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 303/14/COL (2014. gada 15. jūlijs), ar ko Norvēģijai atļauj atkāpties no dažiem kopīgiem aviācijas drošības noteikumiem saskaņā ar 14. panta 6. punktu tiesību aktā, kurš minēts XIII pielikuma 66.n punktā Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 216/2008 (2008. gada 20. februāris) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK, kurā veikti grozījumi) [2015/1945]

18

 

*

EBTA Uzraudzības iestādes Lēmums Nr. 545/14/COL (2014. gada 8. decembris), ar ko Islandei atļauj atkāpties no dažiem kopīgiem aviācijas drošības noteikumiem saskaņā ar 14. panta 6. punktu tiesību aktā, kas minēts XIII pielikuma 66.n punktā Līgumā par Eiropas Ekonomikas zonu (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 216/2008 (2008. gada 20. februāris) par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un par Eiropas Aviācijas drošības aģentūras izveidi, un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 91/670/EEK, Regulu (EK) Nr. 1592/2002 un Direktīvu 2004/36/EK, kurā veikti grozījumi) un ar ko atceļ Kolēģijas 2014. gada 14. septembra Lēmumu 362/14/COL [2015/1946]

22

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top