EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:260:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 260, 2015. gada 7. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 260

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 7. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1785 (2015. gada 5. oktobris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

1

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1786 (2015. gada 6. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

4

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva (ES) 2015/1787 (2015. gada 6. oktobris), ar ko groza II un III pielikumu Padomes Direktīvā 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti

6

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/1788 (2015. gada 1. oktobris) par to, lai pagarinātu Nolīgumu par sadarbību zinātnes un tehnoloģijas jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību

18

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/1789 (2015. gada 1. oktobris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem EEZ Apvienotajā komitejā attiecībā uz grozījumiem EEZ līguma II pielikumā (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) un XX pielikumā (Vide) (Degvielas kvalitātes direktīva)

20

 

*

Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2015/1790 (2015. gada 1. oktobris), ar ko laikposmam no 2015. gada 21. septembra līdz 2020. gada 20. septembrim ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus

23

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/1791 (2015. gada 5. oktobris), ar ko ieceļ Reģionu komitejas locekļa aizstājēju no Itālijas

27

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/1792 (2015. gada 5. oktobris), ar ko ieceļ piecus Reģionu komitejas locekļus un piecus locekļu aizstājējus no Spānijas

28

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/1793 (2015. gada 6. oktobris), ar ko groza Lēmumu 2012/389/KĀDP par Eiropas Savienības misiju saistībā ar reģiona jūras spēku izveidi Āfrikas ragā (EUCAP NESTOR)

30

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1014/2014 (2014. gada 22. jūlijs), ar kuru papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014 par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un ar ko atceļ Padomes Regulas (EK) Nr. 2328/2003, (EK) Nr. 861/2006, (EK) Nr. 1198/2006 un (EK) Nr. 791/2007 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1255/2011 attiecībā uz tādu darbību kopīgās uzraudzības un novērtēšanas sistēmas saturu un uzbūvi, kas tiek finansētas no Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda ( OV L 283, 27.9.2014. )

31

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top