Help Print this page 

Document L:2015:256:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 256, 2015. gada 1. oktobris

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 256

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 1. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1743 (2015. gada 28. septembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Ovos Moles de Aveiro (AĢIN))

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1744 (2015. gada 28. septembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Limone di Siracusa (AĢIN))

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1745 (2015. gada 30. septembris) par nosaukuma ierakstīšanu Garantēto tradicionālo īpatnību reģistrā (Hollandse maatjesharing/Hollandse Nieuwe/Holländischer Matjes (GTĪ))

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1746 (2015. gada 30. septembris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 750/2014, pagarinot pret cūku epidēmisko diareju noteikto aizsardzības pasākumu piemērošanas termiņu ( 1 )

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1747 (2015. gada 30. septembris), ar ko labo pielikumu Regulai (ES) Nr. 26/2011 par atļauju izmantot E vitamīnu kā barības piedevu visām dzīvnieku sugām ( 1 )

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1748 (2015. gada 30. septembris) par atkāpšanos attiecībā uz 2015. pieprasījumu gadu no Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1306/2013 75. panta 1. punkta trešās daļas jautājumā par tiešo maksājumu avansa maksājumu līmeni un platībatkarīgajiem un ar dzīvniekiem saistītajiem lauku attīstības pasākumiem un no minētās regulas 75. panta 2. punkta pirmās daļas jautājumā par tiešajiem maksājumiem

9

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1749 (2015. gada 30. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

11

 

 

LĒMUMI

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2015/1750 (2015. gada 29. septembris), ar ko ieceļ ES spēku komandieri Eiropas Savienības militārajai operācijai ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (Atalanta) un atceļ Lēmumu (KĀDP) 2015/607 (ATALANTA/5/2015)

13

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1751 (2015. gada 29. septembris) par bromadiolonu saturoša biocīda atļaujas noteikumiem un nosacījumiem, kurus Apvienotā Karaliste iesniegusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 36. pantu (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 6516)  ( 1 )

15

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1752 (2015. gada 29. septembris), ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2013/426/ES par pasākumiem, lai nepieļautu Āfrikas cūku mēra vīrusa ienešanu Savienībā no dažām trešām valstīm vai trešo valstu teritoriju daļām, kurās ir apstiprināta minētās slimības klātbūtne, un ar kuru atceļ Lēmumu 2011/78/ES (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 6519)  ( 1 )

17

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2015/1753 (2015. gada 30. septembris), ar ko apstiprina Itālijas dalību ciešākā sadarbībā attiecībā uz vienotas patentaizsardzības izveidi

19

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top