EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:252:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 252, 2015. gada 29. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 252

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 29. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1720 (2015. gada 14. septembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής (Galano Metaggitsiou Chalkidikis) (ACVN))

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1721 (2015. gada 22. septembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1722 (2015. gada 22. septembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1723 (2015. gada 22. septembris) par atsevišķu preču klasifikāciju kombinētajā nomenklatūrā

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1724 (2015. gada 23. septembris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Silter (ACVN))

11

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/1725 (2015. gada 28. septembris), ar ko attiecībā uz etillauroilargināta (E 243) specifikācijām groza pielikumu Regulai (ES) Nr. 231/2012, ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumā uzskaitīto pārtikas piedevu specifikācijas ( 1 )

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1726 (2015. gada 28. septembris), ar ko 2-metilizotiazol-3(2H)-onu apstiprina par 13. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1727 (2015. gada 28. septembris), ar ko 5-hlor-2-(4-hlorfenoksi)fenolu apstiprina par 1., 2. un 4. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

17

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1728 (2015. gada 28. septembris), ar ko IPBC apstiprina par 13. produkta veida biocīdos lietojamu esošo aktīvo vielu

21

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1729 (2015. gada 28. septembris), ar ko kālija sorbātu apstiprina par 8. produkta veida biocīdos lietojamu esošo aktīvo vielu ( 1 )

24

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1730 (2015. gada 28. septembris), ar ko ūdeņraža peroksīdu apstiprina par 1., 2., 3., 4., 5. un 6. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

27

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1731 (2015. gada 28. septembris), ar ko medetomidīnu apstiprina par 21. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

33

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1732 (2015. gada 28. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

37

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1733 (2015. gada 28. septembris), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kas piemērojams daudzumiem, kuri norādīti importa licenču pieteikumos, kas saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 891/2009 cukura nozarē, iesniegti no 2015. gada 8. līdz 14. septembrim, un ar ko aptur šādu licenču pieteikumu iesniegšanu

40

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/1734 (2015. gada 18. septembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijas (OTIF) 12. ģenerālajā asamblejā attiecībā uz dažiem grozījumiem Konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem (COTIF) un tās papildinājumos

43

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1735 (2015. gada 24. septembris) par vispārīgā brīdinājuma un informatīvā uzraksta precīzu izvietojumu uz tinamās tabakas, ko pārdod maisiņos (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 6455)  ( 1 )

49

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1736 (2015. gada 28. septembris), ar ko triflumuronu neapstiprina par 18. produkta veida biocīdos lietojamu esošu aktīvo vielu ( 1 )

56

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1737 (2015. gada 28. septembris), ar ko atliek termiņu, līdz kuram bromadiolons, hlorfacinons un kumatetralils apstiprināti par 14. produkta veida biocīdos lietojamām vielām ( 1 )

58

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top