EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:248:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 248, 2015. gada 24. septembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 248

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 24. septembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2015/1588 (2015. gada 13. jūlijs) par to, kā piemērot Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. pantu attiecībā uz dažu kategoriju valsts horizontālo atbalstu ( 1 )

1

 

*

Padomes Regula (ES) 2015/1589 (2015. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai ( 1 )

9

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/1590 (2015. gada 18. septembris), ar ko nosaka aizliegumu Vācijas karoga kuģiem zvejot sarkanasarus Grenlandes ūdeņos NAFO 1F zonā un Grenlandes ūdeņos V un XIV zonā, kā arī starptautiskajos ūdeņos sarkanasaru aizsardzības apgabalā

30

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/1591 (2015. gada 18. septembris), ar ko nosaka aizliegumu Vācijas karoga kuģiem zvejot makreli VIIIc, IX un X zonā; Savienības ūdeņos CECAF 34.1.1. zonā un VIIIa, VIIIb un VIIId zonā

32

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/1592 (2015. gada 18. septembris), ar ko nosaka aizliegumu Vācijas karoga kuģiem zvejot sarkanasarus Savienības un starptautiskajos ūdeņos V zonā; starptautiskajos ūdeņos XII un XIV zonā

34

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/1593 (2015. gada 18. septembris), ar ko nosaka aizliegumu Vācijas karoga kuģiem zvejot putasu Fēru salu ūdeņos

36

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1594 (2015. gada 21. septembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumus, kuri nav maznozīmīgi, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Rocamadour (ACVN))

38

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1595 (2015. gada 21. septembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Zgornjesavinjski želodec (AĢIN))

39

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1596 (2015. gada 21. septembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Montes de Toledo (ACVN))

40

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1597 (2015. gada 23. septembris), ar ko paredz atkāpi no Īstenošanas regulas (ES) Nr. 615/2014 attiecībā uz termiņu, kurā saņēmējorganizācijām Grieķijā izmaksā avansa pirmo daļu par 2015. gada darba programmām olīveļļas un galda olīvu nozarē

41

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1598 (2015. gada 23. septembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

43

 

*

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2015/1599 (2015. gada 10. septembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1333/2014 par naudas tirgu statistiku (ECB/2015/30)

45

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES, Euratom) 2015/1600 (2015. gada 18. septembris), ar ko laikposmam no 2015. gada 21. septembra līdz 2020. gada 20. septembrim ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus

53

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/1601 (2015. gada 22. septembris), ar ko nosaka pagaidu pasākumus starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas un Grieķijas labā

80

 

*

Komisijas Deleģētais lēmums (ES) 2015/1602 (2015. gada 5. jūnijs) par Šveicē spēkā esošā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību maksātspējas un prudenciālās uzraudzības regulējuma līdzvērtības noteikšanu, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/138/EK 172. panta 2. punktu, 227. panta 4. punktu un 260. panta 3. punktu

95

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2015/1603 (2015. gada 13. augusts) par pasākumu, ko Spānija veikusi saskaņā ar Padomes Direktīvas 89/686/EEK 7. pantu, lai izņemtu no tirgus peldētmācīšanās palīglīdzekļu tipu

99

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top