EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:225:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 225, 2015. gada 28. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 225

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 28. augusts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1471 (2015. gada 24. augusts), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Olives noires de Nyons (ACVN))

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1472 (2015. gada 26. augusts), ar ko groza I pielikumu Padomes Regulā (EK) Nr. 866/2004 par režīmu saskaņā ar Pievienošanās akta 10. protokola 2. pantu

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1473 (2015. gada 26. augusts), ar ko 235. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

5

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/1474 (2015. gada 27. augusts) par reciklēta karstā ūdens lietošanu liemeņu mikrobioloģiskā virsmas piesārņojuma likvidēšanai ( 1 )

7

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/1475 (2015. gada 27. augusts), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 284/2013 attiecībā uz pārejas pasākumiem, ko piemēro procedūrām, kas saistītas ar augu aizsardzības līdzekļiem ( 1 )

10

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1476 (2015. gada 27. augusts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

12

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2015/1477 (2015. gada 17. jūlijs) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Somijas pieteikums EGF/2015/001 FI/Broadcom)

14

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1478 (2015. gada 19. augusts) par Eiropas Atomskaldīšanas centra kā Eiropas pētniecības infrastruktūras konsorcija (ERIC“Eiropas Atomskaldīšanas centrs”) izveidi ( 1 )

16

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/6/EK (2008. gada 20. februāris), ar ko Direktīvu 97/67/EK groza attiecībā uz Kopienas pasta pakalpojumu iekšējā tirgus pilnīgu izveidi ( OV L 52, 27.2.2008. )

49

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top