EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:206:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 206, 2015. gada 1. augusts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 206

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 1. augusts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/1322 (2015. gada 31. jūlijs), ar kuru īsteno 11. panta 1. punktu un 4. punktu Regulā (ES) Nr. 753/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā

1

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/1323 (2015. gada 31. jūlijs), ar ko īsteno 16. panta 2. punktu Regulā (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

4

 

*

Padomes Regula (ES) 2015/1324 (2015. gada 31. jūlijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 204/2011 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā

10

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/1325 (2015. gada 31. jūlijs), ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2015/513

12

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/1326 (2015. gada 31. jūlijs), ar ko īsteno Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju

16

 

*

Padomes Regula (ES) 2015/1327 (2015. gada 31. jūlijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

18

 

*

Padomes Regula (ES) 2015/1328 (2015. gada 31. jūlijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

20

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/1329 (2015. gada 31. jūlijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 965/2012 attiecībā uz Savienības gaisa pārvadātāju ekspluatētiem gaisa kuģiem, kas reģistrēti trešā valstī ( 1 )

21

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1330 (2015. gada 31. jūlijs), ar ko 234. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

26

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1331 (2015. gada 31. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

28

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2015/1332 (2015. gada 31. jūlijs), ar kuru īsteno Lēmumu 2011/486/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, grupām, uzņēmumiem un vienībām, ņemot vērā situāciju Afganistānā

31

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/1333 (2015. gada 31. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Lībijā un ar ko atceļ Lēmumu 2011/137/KĀDP

34

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/1334 (2015. gada 31. jūlijs), ar ko atjaunina to personu, grupu un vienību sarakstu, kurām piemēro 2., 3. un 4. pantu Kopējā nostājā 2001/931/KĀDP par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu, un ar ko atceļ Lēmumu (KĀDP) 2015/521

61

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2015/1335 (2015. gada 31. jūlijs), ar kuru īsteno Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju

64

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/1336 (2015. gada 31. jūlijs), ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu

66

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/1337 (2015. gada 31. jūlijs), ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu

68

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1338 (2015. gada 30. jūlijs), ar kuru groza Lēmumu 2011/163/ES, ar ko apstiprina plānus, ko saskaņā ar Padomes Direktīvas 96/23/EK 29. pantu iesniegušas trešās valstis (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 5252)  ( 1 )

69

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top