Help Print this page 

Document L:2015:197:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 197, 2015. gada 25. jūlijs

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 197

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 25. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1220 (2015. gada 24. jūlijs), ar ko pēc nesenajiem augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem Indiānas štatā un Nebraskas štatā Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumā groza ierakstu par Amerikas Savienotajām Valstīm to trešo valstu, teritoriju, zonu un nodalījumu sarakstā, no kuriem attiecībā uz šo gripu atļauts Savienībā importēt vai tranzītā caur to pārvadāt noteiktas mājputnu izcelsmes preces ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/1221 (2015. gada 24. jūlijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu groza, lai to pielāgotu tehnikas un zinātnes attīstībai ( 1 )

10

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/1222 (2015. gada 24. jūlijs), ar ko izveido jaudas piešķiršanas un pārslodzes vadības vadlīnijas ( 1 )

24

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1223 (2015. gada 24. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

73

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1224 (2015. gada 24. jūlijs) par rīsu importa licenču izdošanu saskaņā ar tarifa kvotām, kas ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1273/2011 atvērtas 2015. gada jūlija apakšperiodam

76

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top