EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:192:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 192, 2015. gada 18. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 192

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 18. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1176 (2015. gada 17. jūlijs), ar kuru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū apstiprina darbīgo vielu Pepino mosaic vīrusa celma CH2 izolātu 1906 un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

1

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1177 (2015. gada 17. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

6

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1178 (2015. gada 17. jūlijs), ar ko paredz piešķīruma koeficientu, kas piemērojams daudzumiem, kuri norādīti no 2015. gada 1. līdz 7. jūlijam iesniegtajos importa licenču pieteikumos un importēšanas tiesību pieteikumos, un ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2016. gada 1. janvāra līdz 31. martam, saskaņā ar tarifa kvotām, kuras mājputnu gaļas nozarē atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 616/2007

8

 

 

LĒMUMI

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2015/1179 (2015. gada 8. jūlijs) par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (EGF/2015/000 TA 2015 – tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas)

11

 

*

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2015/1180 (2015. gada 8. jūlijs) par ES Solidaritātes fonda izmantošanu (plūdi Rumānijā, Bulgārijā un Itālijā)

13

 

*

Council Implementing Decision (EU) 2015/1181 of 17 July 2015 on granting short-term Union financial assistance to Greece

15

 

*

Council Implementing Decision (EU) 2015/1182 of 17 July 2015 approving the adjustment programme of Greece

19

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1183 (2015. gada 17. jūlijs), ar ko nosaka nepieciešamās tehniskās un darbības specifikācijas, lai īstenotu EGNOS sistēmas 3. versiju

20

 

 

IETEIKUMI

 

*

Padomes Ieteikums (ES) 2015/1184 (2015. gada 14. jūlijs) par vispārējām pamatnostādnēm dalībvalstu un Eiropas Savienības ekonomikas politikai

27

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top