EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:184:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 184, 2015. gada 11. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 184

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 11. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/1122 (2015. gada 8. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu Dānijas karoga kuģiem zvejot tūbītes Savienības ūdeņos 1. tūbīšu pārvaldības apgabalā

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/1123 (2015. gada 8. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu Dānijas karoga kuģiem zvejot tūbītes Savienības ūdeņos 6. tūbīšu pārvaldības apgabalā

3

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/1124 (2015. gada 8. jūlijs), ar ko nosaka aizliegumu Dānijas karoga kuģiem zvejot tūbītes Savienības ūdeņos 2. tūbīšu pārvaldības apgabalā

5

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/1125 (2015. gada 10. jūlijs), ar ko Regulu (EK) Nr. 1881/2006 groza attiecībā uz policiklisko aromātisko ogļūdeņražu maksimāli pieļaujamo koncentrāciju Katsuobushi (kaltēta svītrainā tunzivs) un konkrētās kūpinātās Baltijas reņģēs ( 1 )

7

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1126 (2015. gada 10. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

11

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva (ES) 2015/1127 (2015. gada 10. jūlijs), ar ko groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu ( 1 )

13

 

 

LĒMUMI

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2015/1128 (2015. gada 7. jūlijs) par Eiropas Savienības Robežu palīdzības misijas Rafas šķērsošanas punktā (EU BAM Rafah) misijas vadītāja iecelšanu amatā (EU BAM Rafah/1/2015)

16

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2015/1129 (2015. gada 7. jūlijs), ar ko pagarina Eiropas Savienības Policijas misijas palestīniešu teritorijās (EUPOL COPPS) misijas vadītāja pilnvaru termiņu (EUPOL COPPS/2/2015)

17

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/1130 (2015. gada 10. jūlijs), ar kuru groza Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu

18

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1131 (2015. gada 10. jūlijs), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu 2013/505/ES, ar ko atļauj pagaidu pasākumu, ko Francijas Republika pieņēmusi saskaņā ar 129. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006 par ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), lai ierobežotu amonija sāļu izmantošanu celulozes vates izolācijas materiālos (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 4470)  ( 1 )

20

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1132 (2015. gada 10. jūlijs) par Porsche AG brīvskrējiena funkcijas apstiprināšanu par inovatīvu tehnoloģiju vieglo automobiļu CO2 emisiju samazināšanai saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 443/2009 ( 1 )

22

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 462/2013 (2013. gada 21. maijs), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1060/2009 par kredītreitingu aģentūrām ( OV L 146, 31.5.2013. )

31

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top