Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:182:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 182, 2015. gada 10. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 182

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 10. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Eiropas Savienības un Dānijas Karalistes Nolīgums par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās

1

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/1112 (2015. gada 9. jūlijs), ar ko īsteno 20. panta 1. punktu un 22. panta 1. punktu Regulā (ES) 2015/735 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Dienvidsudānā

2

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1113 (2015. gada 6. maijs), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1114 (2015. gada 9. jūlijs) par atļauju no Escherichia coli iegūtu L-valīnu lietot par barības piedevu visu sugu dzīvniekiem un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 403/2009, Īstenošanas regulu (ES) Nr. 848/2014 un Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1236/2014 ( 1 )

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1115 (2015. gada 9. jūlijs), ar ko darbīgās vielas piridāta apstiprinājumu atjauno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

22

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1116 (2015. gada 9. jūlijs), ar ko apstiprina pamatvielu lecitīnus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

26

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1117 (2015. gada 9. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

29

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2015/1118 (2015. gada 9. jūlijs), ar ko īsteno Padomes Lēmumu (KĀDP) 2015/740 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Dienvidsudānā

31

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1119 (2015. gada 22. jūnijs), ar ko no Eiropas Savienības finansējuma izslēdz konkrētus dalībvalstu izdevumus, kurus tās attiecinājušas uz Eiropas Lauksaimniecības garantiju fondu (ELGF) un uz Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 4076)

39

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1120 (2015. gada 8. jūlijs), ar kuru naftas un gāzes izpētei Grieķijā piemēro atbrīvojumu no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/17/EK, ar ko koordinē iepirkuma procedūras, kuras piemēro subjekti, kas darbojas ūdensapgādes, enerģētikas, transporta un pasta pakalpojumu nozarēs (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 4512)  ( 1 )

88

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Direktīvā 92/23/EEK (1992. gada 31. marts) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju riepām un riepu montāžu ( OV L 129, 14.5.1992. ) (Īpašais izdevums latviešu valodā, 13. nodaļa, 11. sējums, 95. lpp.)

92

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top