Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:175:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 175, 2015. gada 4. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 175

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 4. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1076 (2015. gada 28. aprīlis), kas atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 1303/2013 nosaka papildu noteikumus par atbalsta saņēmēja aizstāšanu un ar to saistītajiem pienākumiem un minimālās prasības, kas iekļaujamas publiskā un privātā sektora partnerības nolīgumos, kurus finansē no Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1077 (2015. gada 1. jūlijs), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Idiazabal (ACVN))

4

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1078 (2015. gada 3. jūlijs), ar ko attiecībā uz vielu “klodronskābe (dinātrija sāls formā)” groza Regulu (ES) Nr. 37/2010 ( 1 )

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1079 (2015. gada 3. jūlijs), ar ko attiecībā uz vielu “heksaflumurons” groza Regulu (ES) Nr. 37/2010 ( 1 )

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1080 (2015. gada 3. jūlijs), ar ko attiecībā uz vielu “propil-4-hidroksibenzoāts un tā nātrija sāls” groza Regulu (ES) Nr. 37/2010 ( 1 )

11

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1081 (2015. gada 3. jūlijs), ar ko nosaka pagaidu antidempinga maksājumu konkrētu Krievijas izcelsmes alumīnija foliju importam

14

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1082 (2015. gada 3. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

41

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1083 (2015. gada 3. jūlijs), ar ko nosaka piešķīruma koeficientu, kas piemērojams daudzumiem, kuri norādīti importa licenču pieteikumos, kas saskaņā ar tarifa kvotām, kuras atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 1918/2006 Tunisijas izcelsmes olīveļļai, iesniegti no 2015. gada 29. līdz 30. jūnijam, un ar ko aptur šādu licenču pieteikumu iesniegšanu par 2015. gada jūlija mēnesi

43

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1084 (2015. gada 18. februāris), ar kuru Eiropas Savienības vārdā apstiprina konkrētus grozījumus II, V, VII un VIII pielikumā Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Jaunzēlandi par sanitārajiem pasākumiem, kas piemērojami dzīvu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecībai (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 797)  ( 1 )

45

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1085 (2015. gada 2. jūlijs) par pasākumu, ar ko Zviedrija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/42/EK aizliedz laist tirgū uzņēmuma Hammars Verkstad AB ražotus malkas skaldītājus Hammars vedklipp 5,5 hk un Hammars vedklipp 7,5 hk (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 4428)  ( 1 )

124

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 861/2007 (2007. gada 11. jūlijs), ar ko izveido Eiropas procedūru maza apmēra prasībām ( OV L 199, 31.7.2007. )

126

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top