EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:171:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 171, 2015. gada 2. jūlijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 171

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 2. jūlijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1051 (2015. gada 1. jūlijs) par kārtību, kādā tiek pildītas platformas strīdu izšķiršanai tiešsaistē funkcijas, par kārtību attiecībā uz elektronisko sūdzību veidlapu un par kontaktpunktu sadarbības kārtību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/1052 (2015. gada 1. jūlijs) par atteikumu piešķirt atļauju konkrētām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras attiecas uz slimības riska samazināšanu ( 1 )

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1053 (2015. gada 1. jūlijs), ar kuru Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 preparātu atļauj lietot kā barības piedevu audzējamiem teļiem, sivēniem, gaļas cāļiem, gaļas tītariem, kaķiem un suņiem un groza Regulu (EK) Nr. 1259/2004, (EK) Nr. 255/2005, (EK) Nr. 1200/2005 un (EK) Nr. 1520/2007 (atļaujas turētājs Chevita Tierarzneimittel-GmbH) ( 1 )

8

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/1054 (2015. gada 1. jūlijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

12

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1055 (2015. gada 30. jūnijs) par dažu mērķu, kas iekļauti valsts vai funkcionālo gaisa telpas bloku plānos, kurus Šveice iesniegusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 549/2004, atbilstību Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķiem otrajam pārskata periodam (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 4403)  ( 1 )

14

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1056 (2015. gada 30. jūnijs), kurā iztirzāta dažu mērķu, kas iekļauti valsts vai funkcionālo gaisa telpas bloku plānos, kurus Šveice iesniegusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 549/2004, neatbilstība Savienības mēroga darbības uzlabošanas mērķiem otrajam pārskata periodam un izklāstīti ieteikumi minēto mērķu pārskatīšanai (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 4407)  ( 1 )

18

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/1057 (2015. gada 1. jūlijs), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu 2012/715/ES, ar ko izveido trešo valstu sarakstu ar tiesisko regulējumu, ko piemēro cilvēkiem paredzēto zāļu aktīvajām vielām un attiecīgajām kontroles un izpildes darbībām, kas nodrošina sabiedrības veselības aizsardzības līmeni, kas līdzvērtīgs Savienības līmenim ( 1 )

23

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Lēmums Nr. 1/2015, ko pieņēmusi Komiteja, kura izveidota saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par savstarpēju atzīšanu saistībā ar atbilstības novērtējumu (2015. gada 14. aprīlis), par to, ka groza 16. nodaļu “Būvizstrādājumi”, 18. nodaļu “Biocīdie produkti” un atjaunina 1. pielikumā sniegto sarakstu ar atsaucēm uz tiesību aktiem [2015/1058]

25

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top