Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:157:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 157, 2015. gada 23. jūnijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 157

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 23. jūnijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2015/960 (2015. gada 19. jūnijs), ar ko attiecībā uz dažām zvejas iespējām groza Regulu (ES) 2015/104

1

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/961 (2015. gada 22. jūnijs), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

20

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/962 (2014. gada 18. decembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/40/ES attiecībā uz reāllaika satiksmes informācijas pakalpojumu nodrošināšanu visā ES ( 1 )

21

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/963 (2015. gada 22. jūnijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

32

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/964 (2015. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2015. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim saskaņā ar tarifa kvotām, kuras cūkgaļas nozarē atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 442/2009

34

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/965 (2015. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2015. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, saskaņā ar tarifu kvotu, kas Amerikas Savienoto Valstu izcelsmes mājputnu gaļai atvērta ar Regulu (EK) Nr. 536/2007

36

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/966 (2015. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2015. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, saskaņā ar tarifu kvotām, kuras olu un olu albumīna nozarē atvērtas ar Regulu (EK) Nr. 539/2007

38

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/967 (2015. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2015. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, saskaņā ar tarifu kvotām, kas Izraēlas izcelsmes mājputnu gaļas nozarē atvērta ar Regulu (EK) Nr. 1384/2007

40

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/968 (2015. gada 22. jūnijs), ar ko nosaka daudzumus, kuri jāpieskaita apjomam, kas paredzēts apakšperiodam no 2015. gada 1. oktobra līdz 31. decembrim, saskaņā ar tarifa kvotām, kuras attiecībā uz Ukrainas izcelsmes olām, olu produktiem un olu albumīnu atvērtas ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 412/2014

42

 

 

LĒMUMI

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2015/969 (2015. gada 19. jūnijs), ar ko pagarina Eiropas Savienības Tiesiskuma misijas Kosovā (EULEX KOSOVO) misijas vadītāja pilnvaru termiņu

44

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/970 (2015. gada 22. jūnijs), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Bosnijā un Hercegovinā

45

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/971 (2015. gada 22. jūnijs), ar ko groza Lēmumu 2014/512/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā

50

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/972 (2015. gada 22. jūnijs), ar ko sāk Eiropas Savienības militāro operāciju Vidusjūras apgabala centrālās daļas dienvidos (EUNAVFOR MED)

51

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2015/973 (2015. gada 22. jūnijs), ar ko īsteno Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju

52

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/974 (2015. gada 17. jūnijs), ar ko dalībvalstīm atļauj pieņemt dažas atkāpes saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 4087)

53

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/975 (2015. gada 19. jūnijs) par pasākumu, ar ko Spānija saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/42/EK aizliedz laist tirgū Spānijas uzņēmuma HIDALGO'S GROUP importētas triecienurbjmašīnas (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 4086)  ( 1 )

96

 

 

IETEIKUMI

 

*

Komisijas Ieteikums (ES) 2015/976 (2015. gada 19. jūnijs) par tropāna alkaloīdu klātbūtnes monitoringu pārtikā ( 1 )

97

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

ES un Ukrainas Asociācijas padomes Lēmums nr. 1/2014 (2014. gada 15. decembris), ar ko pieņem Asociācijas padomes un Asociācijas komitejas un apakškomiteju reglamentus [2015/977]

99

 

*

ES un Ukrainas Asociācijas padomes Lēmums Nr. 2/2014 (2014. gada 15. decembris) par divu apakškomiteju izveidi [2015/978]

110

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/68/ES (2014. gada 15. maijs) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz spiedieniekārtu pieejamību tirgū ( OV L 189, 27.6.2014. )

112

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top