EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:132:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 132, 2015. gada 29. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 132

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 29. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2015/827 (2015. gada 28. maijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

1

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/828 (2015. gada 28. maijs), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 36/2012 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Sīrijā

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/829 (2015. gada 27. maijs), ar ko Regulu (EK) Nr. 1484/95 groza attiecībā uz reprezentatīvo cenu noteikšanu mājputnu gaļas un olu nozarē, kā arī ovalbumīnam

6

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/830 (2015. gada 28. maijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) ( 1 )

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/831 (2015. gada 28. maijs), ar ko atjaunina to Pušu sarakstu, kuras pēc pārbaudes, kas sākta ar Komisijas Paziņojumu 2014/C 299/08, saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 88/97 ir atbrīvotas no paplašinātā antidempinga maksājuma, kas uzlikts noteiktu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēda daļu importam

32

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/832 (2015. gada 28. maijs), ar kuru sāk izmeklēšanu attiecībā uz kompensācijas pasākumu, kas ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1239/2013 noteikti tādu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā vai kurus nosūta no Ķīnas Tautas Republikas, iespējamu apiešanu, importējot kristāliskā silīcija fotoelektriskos moduļus un to galvenās sastāvdaļas (proti, elementus), kas nosūtīti no Malaizijas un Taivānas, neatkarīgi no tā, vai tiem ir vai nav deklarēta Malaizijas un Taivānas izcelsme, un ar kuru uz šādu importu attiecina reģistrāciju

53

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/833 (2015. gada 28. maijs), ar kuru sāk izmeklēšanu attiecībā uz antidempinga pasākumu, kas ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1238/2013 noteikti tādu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importam, kuru izcelsme ir Ķīnas Tautas Republikā vai kurus nosūta no Ķīnas Tautas Republikas, iespējamu apiešanu, importējot kristāliskā silīcija fotoelektriskos moduļus un to galvenās sastāvdaļas (proti, elementus), kas nosūtīti no Malaizijas un Taivānas, neatkarīgi no tā, vai tiem ir vai nav deklarēta Malaizijas un Taivānas izcelsme, un ar kuru uz šādu importu attiecina reģistrāciju

60

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/834 (2015. gada 28. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

67

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/835 (2015. gada 11. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem ES un EBTA Apvienotajā komitejā “Vienotais tranzīts”, par tāda lēmuma pieņemšanu, ar ko groza Konvenciju par kopīgu tranzīta procedūru

69

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/836 (2015. gada 11. maijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā ir jāieņem par to, lai pieņemtu ES un EBTA Apvienotās komitejas “Vienotais tranzīts” lēmumu un ES un EBTA Apvienotās komitejas “Formalitāšu vienkāršošana preču tirdzniecībā” lēmumu par uzaicinājumiem bijušajai Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikai pievienoties Konvencijai par kopīgu tranzīta procedūru un Konvencijai par formalitāšu vienkāršošanu preču tirdzniecībā

78

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/837 (2015. gada 28. maijs), ar ko groza Lēmumu 2013/255/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Sīriju

82

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/838 (2015. gada 28. maijs), ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2014/909/ES, pagarinot pret mazo stropu vaboli Itālijā noteikto aizsardzības pasākumu piemērošanas termiņu (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 3558)  ( 1 )

86

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/839 (2015. gada 27. aprīlis), ar ko nosaka kredītiestādes, uz kurām attiecas visaptverošais novērtējums (ECB/2015/21)

88

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top