EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:127:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 127, 2015. gada 22. maijs


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 127

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 22. maijs


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/791 (2015. gada 27. aprīlis), ar ko groza I pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/792 (2015. gada 19. maijs), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Maçã de Alcobaça (AĢIN))

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/793 (2015. gada 19. maijs), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Agnello di Sardegna (AĢIN))

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/794 (2015. gada 19. maijs), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Chevrotin (ACVN))

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/795 (2015. gada 19. maijs), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Pont-l'Évêque (ACVN))

8

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/796 (2015. gada 21. maijs), ar ko pēc turpmākiem augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem Amerikas Savienotajās Valstīs Regulas (EK) Nr. 798/2008 I pielikumā groza ierakstu par ASV to trešo valstu, teritoriju, zonu vai nodalījumu sarakstā, no kuriem attiecībā uz šo gripu atļauts Savienībā importēt vai tranzītā caur to pārvadāt noteiktas mājputnu izcelsmes preces ( 1 )

9

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/797 (2015. gada 21. maijs), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

17

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/798 (2015. gada 11. maijs), ar ko Eiropas Komisiju pilnvaro Eiropas Savienības vārdā risināt sarunas par grozījumiem Vīnes Konvencijā par ozona slāņa aizsardzību un Monreālas protokolā par ozona slāni noārdošām vielām

19

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/799 (2015. gada 18. maijs), ar ko dalībvalstis pilnvaro Eiropas Savienības interesēs kļūt par pusēm Starptautiskās Jūrniecības organizācijas Starptautiskajā konvencijā par zvejas kuģu apkalpes sagatavošanas, sertificēšanas un sardzes pildīšanas standartiem ( 1 )

20

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/800 (2015. gada 21. maijs), ar ko groza Lēmumu 2013/233/KĀDP par Eiropas Savienības Integrētas robežu pārvaldības palīdzības misiju Lībijā (EUBAM Libya) un pagarina tā piemērošanu

22

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2015/801 (2015. gada 20. maijs) par atsauces dokumentu, kas veltīts vides vadības paraugpraksei, veikuma vides jomā rādītājiem konkrētām nozarēm un izcilības kritērijiem mazumtirdzniecības nozarē, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1221/2009 par organizāciju brīvprātīgu dalību Kopienas vides vadības un audita sistēmā (EMAS) (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 3234)  ( 1 )

25

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Savienības 2014. finanšu gada budžeta grozījuma Nr. 7 (ES, Euratom) 2015/371 pieņemšanā galīgajā variantā ( OV L 73, 17.3.2015. )

61

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top