EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:107:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 107, 2015. gada 25. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 107

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 25. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/647 (2015. gada 24. aprīlis), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II un III pielikumu groza un labo attiecībā uz konkrētu pārtikas piedevu lietošanu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/648 (2015. gada 24. aprīlis), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1334/2008 I pielikumu attiecībā uz aromatizējošās vielas N-etil-(2E,6Z)-nonadiēnamīds svītrošanu no Savienības saraksta ( 1 )

15

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/649 (2015. gada 24. aprīlis), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu un Komisijas Regulas (ES) Nr. 231/2012 pielikumu attiecībā uz L-leicīna izmantošanu par nesējvielu tablešu veida galda saldinātājos ( 1 )

17

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/650 (2015. gada 24. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

21

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/651 (2015. gada 24. aprīlis) par rīsu importa licenču izdošanu saskaņā ar tarifa kvotām, kas ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1273/2011 atvērtas 2015. gada aprīļa apakšperiodam

23

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Padomes Direktīva (ES) 2015/652 (2015. gada 20. aprīlis), ar ko nosaka aprēķina metodes un ziņošanas prasības, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 98/70/EK, attiecībā uz benzīna un dīzeļdegvielu kvalitāti

26

 

*

Komisijas Direktīva (ES) 2015/653 (2015. gada 24. aprīlis), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK par vadītāju apliecībām ( 1 )

68

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/654 (2015. gada 21. aprīlis), ar ko uz laikposmu no 2015. gada 1. jūlija līdz 2020. gada 30. jūnijam ieceļ Eiropas Savienības Padomes ģenerālsekretāru

74

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/655 (2015. gada 23. aprīlis), ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 3. punktu pieņem par odu apkarošanai paredzēto polidimetilsiloksāna bāzes savienojumu, kas tiek laists tirgū ( 1 )

75

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/656 (2015. gada 4. februāris) par nosacījumiem, kurus ievērojot kredītiestādēm ļauts 1. līmeņa pamatkapitālā iekļaut starpposma vai gada beigu peļņu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 26. panta 2. punktu (ECB/2015/4)

76

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top