EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:092:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 92, 2015. gada 8. aprīlis


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 92

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 8. aprīlis


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/548 (2015. gada 7. aprīlis), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 359/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Irānā

1

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/549 (2015. gada 7. aprīlis), ar ko īsteno Regulu (ES) Nr. 267/2012 par ierobežojošiem pasākumiem pret Irānu

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/550 (2015. gada 24. marts) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Fränkischer Grünkern (ACVN))

18

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/551 (2015. gada 24. marts) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Miel des Cévennes (AĢIN))

19

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/552 (2015. gada 7. aprīlis), ar ko attiecībā uz 1,3-dihlorpropēna, bifenoksa, dimetēnamīda-P, proheksadiona, tolilfluanīda un trifluralīna maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un V pielikumu ( 1 )

20

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/553 (2015. gada 7. aprīlis), ar ko apstiprina darbīgo vielu cerevisane saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

86

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/554 (2015. gada 7. aprīlis), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

89

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/555 (2015. gada 7. aprīlis), ar kuru groza Lēmumu 2011/235/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām un vienībām saistībā ar situāciju Irānā

91

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/556 (2015. gada 7. aprīlis), ar kuru groza Padomes Lēmumu 2010/413/KĀDP, ar ko paredz ierobežojošus pasākumus pret Irānu

101

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/557 (2015. gada 31. marts), ar ko groza Lēmuma 2004/211/EK I pielikumu attiecībā uz ierakstu par Ķīnu to trešo valstu un ar tām saistīto teritoriju daļu sarakstā, no kurām atļauj Savienībā ievest dzīvus zirgu dzimtas dzīvniekus un to spermu, olšūnas un embrijus (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 2070)  ( 1 )

107

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/558 (2015. gada 1. aprīlis), ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2014/709/ES par dzīvnieku veselības kontroles pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri dažās dalībvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 2160)  ( 1 )

109

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top