EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:086:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 86, 2015. gada 31. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 86

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 31. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/531 (2014. gada 24. novembris), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 508/2014, nosakot izmaksas, par kurām ir tiesības pretendēt uz Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda atbalstu zvejnieku higiēnas, veselības, drošības un darba apstākļu uzlabošanai, jūras bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzībai un atjaunošanai, klimata pārmaiņu mazināšanai un zvejas kuģu energoefektivitātes palielināšanai

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/532 (2015. gada 30. marts), ar ko 228. reizi groza Padomes Regulu (EK) Nr. 881/2002, ar kuru paredz īpašus ierobežojošus pasākumus, kas vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, kas saistītas ar Al-Qaida tīklu

9

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/533 (2015. gada 30. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

11

 

*

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) 2015/534 (2015. gada 17. marts) par uzraudzības finanšu informācijas sniegšanu (ECB/2015/13)

13

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2015/535 (2015. gada 27. marts), ar ko Dānijas Karalistei atļauj ratificēt 2007. gada 23. novembra Konvenciju par uzturlīdzekļu bērniem un cita veida ģimenes uzturēšanas līdzekļu pārrobežu piedziņu (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 1994)

152

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/536 (2015. gada 27. marts), ar ko Lēmuma 2007/777/EK II pielikumu groza attiecībā uz ierakstu par Amerikas Savienotajām Valstīm to trešo valstu vai to daļu sarakstā, no kurām Savienībā atļauts ievest gaļas produktus un apstrādātus kuņģus, pūšļus un zarnas, saistībā ar turpmākiem augsti patogēnās putnu gripas uzliesmojumiem minētajā valstī (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 1990)  ( 1 )

154

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top