Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:078:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 78, 2015. gada 24. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 78

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 24. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/488 (2014. gada 4. septembris), ar ko groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 241/2014 attiecībā uz pašu kapitāla prasībām sabiedrībām, balstoties uz fiksētajiem pieskaitāmajiem izdevumiem ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/489 (2015. gada 23. marts) par atļauju izmantot no Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 iegūtu selēnmetionīnu par barības piedevu visām dzīvnieku sugām ( 1 )

5

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/490 (2015. gada 23. marts), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 297/95 attiecībā uz Eiropas Zāļu aģentūras maksu korekciju atbilstoši inflācijas līmenim ( 1 )

9

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/491 (2015. gada 23. marts), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 605/2014, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, lai iekļautu tajā bīstamības apzīmējumus un drošības prasību apzīmējumus horvātu valodā un pielāgotu to zinātnes un tehnikas attīstībai ( 1 )

12

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/492 (2015. gada 23. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

14

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/493 (2015. gada 17. marts), ar ko Lēmumu 1999/70/EK par dalībvalstu centrālo banku ārējiem revidentiem groza attiecībā uz Latvijas Bankas ārējiem revidentiem

16

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2015/494 (2014. gada 9. jūlijs) par pasākumiem SA.32715 (2012/C) (ex 2012/NN) (ex 2011/CP), ko īstenojusi Slovēnija attiecībā uz Adria Airways d.d. (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 4543)  ( 1 )

18

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/495 (2015. gada 20. marts), ar ko izveido to novērojamo vielu sarakstu, kam veiks Savienības mēroga monitoringu ūdens resursu politikas jomā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/105/EK (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 1756)  ( 1 )

40

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top