EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:058:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 58, 2015. gada 3. marts


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 58

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 3. marts


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2015/322 (2015. gada 2. marts) par 11. Eiropas Attīstības fonda īstenošanu

1

 

*

Padomes Regula (ES) 2015/323 (2015. gada 2. marts) par finanšu regulu, ko piemēro 11. Eiropas Attīstības fondam

17

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/324 (2015. gada 2. marts), ar ko īsteno 17. panta 3. punktu Regulā (ES) Nr. 224/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Centrālāfrikas Republikā

39

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2015/325 (2015. gada 2. marts), ar ko īsteno 13. pantu Regulā (ES) Nr. 356/2010, ar kuru nosaka īpašus ierobežojošus pasākumus pret noteiktām fiziskajām vai juridiskajām personām, vienībām vai struktūrām saistībā ar situāciju Somālijā

41

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/326 (2015. gada 2. marts), ar ko attiecībā uz policikliskajiem aromātiskajiem ogļūdeņražiem un ftalātiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XVII pielikumu ( 1 )

43

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/327 (2015. gada 2. marts), ar ko attiecībā uz tirgū laišanas prasībām un lietošanas nosacījumiem no preparātiem sastāvošām barības piedevām groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1831/2003 ( 1 )

46

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/328 (2015. gada 2. marts), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 322/2014 attiecībā uz ievešanas dokumentu, kuru lieto dzīvnieku izcelsmes barībai un pārtikai ( 1 )

50

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/329 (2015. gada 2. marts), ar ko atkāpjas no Savienības noteikumiem dzīvnieku veselības un sabiedrības veselības jomā, ievedot Eiropas Savienībā izstādei EXPO Milano 2015 Milānā (Itālijā) paredzētu dzīvnieku izcelsmes pārtiku ( 1 )

52

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/330 (2015. gada 2. marts), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

64

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/331 (2015. gada 2. marts), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Afganistānā

66

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/332 (2015. gada 2. marts), ar ko pagarina pilnvaru termiņu Eiropas Savienības īpašajam pārstāvim Dienvidkaukāzā un saistībā ar krīzi Gruzijā

70

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/333 (2015. gada 2. marts), ar ko ieceļ amatā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Itālijas

74

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/334 (2015. gada 2. marts), ar kuru groza Padomē sanākušo Eiropas Savienības dalībvalstu valdību pārstāvju iekšējo nolīgumu par Eiropas Savienības palīdzības finansēšanu atbilstīgi daudzgadu finanšu shēmai laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam saskaņā ar ĀKK un ES Partnerattiecību nolīgumu un par finansiālas palīdzības piešķiršanu aizjūras zemēm un teritorijām, kurām piemēro Līguma par Eiropas Savienības darbību Ceturto daļu

75

 

*

Padomes Lēmums (KĀDP) 2015/335 (2015. gada 2. marts), ar ko groza Lēmumu 2010/231/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju

77

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2015/336 (2015. gada 2. marts), ar ko īsteno Lēmumu 2013/798/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Centrālāfrikas Republiku

79

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (KĀDP) 2015/337 (2015. gada 2. marts), ar ko īsteno Lēmumu 2010/231/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Somāliju

81

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/338 (2015. gada 27. februāris) par dažiem pagaidu aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēno H5N8 apakštipa putnu gripu Ungārijā ( 1 )

83

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2014/401/KĀDP (2014. gada 26. jūnijs) par Eiropas Savienības Satelītcentru un ar ko atceļ Vienoto rīcību 2001/555/KĀDP par Eiropas Savienības Satelītcentra izveidi ( OV L 188, 27.6.2014. )

86

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top