Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:056:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 56, 2015. gada 27. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 56

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 27. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/306 (2015. gada 26. februāris), ar ko darbīgās vielas Isaria fumosorosea (celms Apopka 97) apstiprinājumu atjauno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/307 (2015. gada 26. februāris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas triklopira apstiprināšanas nosacījumiem ( 1 )

6

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/308 (2015. gada 26. februāris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 540/2011 attiecībā uz darbīgās vielas Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-dokosatetraēn-1-ilizobutirāta apstiprināšanas nosacījumiem ( 1 )

9

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/309 (2015. gada 26. februāris), ar kuru uzliek galīgo kompensācijas maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas uzlikts konkrētu Turcijas izcelsmes varavīksnes foreļu importam

12

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/310 (2015. gada 26. februāris), ar kuru izdara grozījumus Regulā (EK) Nr. 29/2009, ar ko nosaka prasības datu pārraides pakalpojumu sniegšanai Eiropas vienotajā gaisa telpā, un atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 441/2014 ( 1 )

30

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/311 (2015. gada 26. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

33

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/312 (2015. gada 24. februāris), ar ko ieceļ Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekli no Vācijas

36

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/313 (2015. gada 24. februāris), ar ko ieceļ trīs Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas locekļus no Īrijas

37

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2015/314 (2014. gada 15. oktobris) par valsts atbalstu SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP), ko īstenojusi Spānija – shēma finanšu nemateriālās vērtības norakstīšanai nodokļu vajadzībām saistībā ar kapitāla daļu iegādi ārvalstīs (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7280)  ( 1 )

38

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/315 (2015. gada 25. februāris) par konkrētiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēno H5N8 apakštipa putnu gripu Vācijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 1004)  ( 1 )

68

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/316 (2015. gada 26. februāris), ar ko izbeidz antidempinga procedūru attiecībā uz konkrētu Turcijas izcelsmes varavīksnes foreļu importu

73

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2015/317 (2015. gada 24. februāris) par trešās valsts palīdzības pieņemšanu Eiropas Savienības militārajā operācijā ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem (Atalanta) (ATALANTA/2/2015)

75

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top