EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:029:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 29, 2015. gada 5. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 29

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 5. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/170 (2015. gada 4. februāris), ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 1135/2009, ar ko paredz īpašus nosacījumus atsevišķu tādu produktu importam, kuru izcelsmes vai nosūtīšanas valsts ir Ķīna ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/171 (2015. gada 4. februāris) par dažiem dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumu licencēšanas procedūras aspektiem ( 1 )

3

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/172 (2015. gada 4. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

11

 

 

LĒMUMI

 

*

Politikas un drošības komitejas Lēmums (KĀDP) 2015/173 (2015. gada 3. februāris) par ES misijas komandiera iecelšanu Eiropas Savienības militārajai misijai, lai palīdzētu Somālijas drošības spēku apmācībā (EUTM Somalia), un ar ko atceļ Lēmumu EUTM Somalia/1/2013 (EUTM Somalia/1/2015)

14

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/75/ES (2010. gada 24. novembris) par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) ( OV L 334, 17.12.2010. )

16

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas direktīvā 2014/83/ES (2014. gada 25. jūnijs), ar ko groza I, II, III, IV un V pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par aizsardzības pasākumiem pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā ( OV L 186, 26.6.2014. )

16

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top