EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:027:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 27, 2015. gada 3. februāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 27

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 3. februāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2015/159 (2015. gada 27. janvāris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2532/98 par Eiropas Centrālās bankas pilnvarām piemērot sankcijas

1

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/160 (2014. gada 28. novembris), ar kuru groza Deleģēto regulu (ES) Nr. 907/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu

7

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/161 (2015. gada 2. februāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

9

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2015/162 (2014. gada 9. jūlijs) par valsts atbalstu SA.36612 (2014/C) (ex 2013/NN), ko Latvija īstenojusi attiecībā uz “Parex” (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 4550)  ( 1 )

12

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2015/163 (2014. gada 21. novembris) par to pasākumu saderību ar Savienības tiesību aktiem, kurus Polija gatavojas pieņemt saskaņā ar 14. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2010/13/ES par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu (Audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva)

37

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/164 (2015. gada 2. februāris) par atkāpi no Padomes Lēmumā 2013/755/ES paredzētajiem izcelsmes noteikumiem attiecībā uz cukurniedru jēlcukuru no Kirasao

42

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top