Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:019:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 19, 2015. gada 24. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 19

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 24. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

STARPTAUTISKI NOLĪGUMI

 

*

Partnerattiecību nolīgums ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku un Protokols, ar kuru īsteno Partnerattiecību nolīgumu ilgtspējīgas zivsaimniecības nozarē starp Eiropas Savienību un Senegālas Republiku – informācija par parakstīšanas datumu

1

 

*

Padomes Lēmums (ES) 2015/105 (2014. gada 14. aprīlis) par to, lai Savienības vārdā parakstītu un provizoriski piemērotu Protokolu Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānas Republiku, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānas Republiku par vispārējiem principiem Azerbaidžānas Republikas līdzdalībai Savienības programmās

2

 

 

Protokols Partnerības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Azerbaidžānas Republiku, no otras puses, par Pamatnolīgumu starp Eiropas Savienību un Azerbaidžānas Republiku par vispārējiem principiem Azerbaidžānas Republikas līdzdalībai Savienības programmās

4

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) 2015/106 (2015. gada 19. janvāris), ar ko 2015. gadam nosaka dažu zivju krājumu un zivju krājumu grupu zvejas iespējas Melnajā jūrā

8

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/107 (2015. gada 23. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

12

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Politikas un drošības komitejas Lēmumā (KĀDP) 2015/67 (EUCAP SAHEL MALI/1/2015) (2015. gada 14. janvāris), ar kuru pagarina Eiropas Savienības KDAP misijas Mali (EUCAP Sahel Mali) vadītāja pilnvaru termiņu ( OV L 11, 17.1.2015. )

14

 

*

Labojums Komisijas Direktīvā 2004/102/EK (2004. gada 5. oktobris), ar kuru groza II, III, IV un V pielikumu Padomes Direktīvā 2000/29/EK par pasākumiem aizsardzībai pret tādu organismu ievešanu, kas kaitīgi augiem vai augu produktiem, un pret to izplatību Kopienā ( OV L 309, 6.10.2004. )

14

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top