EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:003:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 3, 2015. gada 7. janvāris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 3

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

58. sējums
2015. gada 7. janvāris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/6 (2014. gada 31. oktobris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 443/2009 I pielikumu, lai ņemtu vērā izmaiņas to jauno vieglo automobiļu masā, kas reģistrēti 2011., 2012. un 2013. gadā ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/7 (2015. gada 6. janvāris), ar ko atļauj tādu veselīguma norādi uz pārtikas produktiem, kura neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 432/2012 ( 1 )

3

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/8 (2015. gada 6. janvāris) par atteikumu piešķirt atļauju tādām konkrētām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību ( 1 )

6

 

*

Komisijas Regula (ES) 2015/9 (2015. gada 6. janvāris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 142/2011, ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un īsteno Padomes Direktīvu 97/78/EK attiecībā uz dažiem paraugiem un precēm, kam uz robežas neveic veterinārās pārbaudes atbilstīgi minētajai direktīvai ( 1 )

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/10 (2015. gada 6. janvāris) par kritērijiem pieteikuma iesniedzējiem, kas pieteikušies uz dzelzceļa infrastruktūras jaudu, un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 870/2014 atcelšanu ( 1 )

34

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/11 (2015. gada 6. janvāris) par nosaukuma ierakstīšanu Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā (Kranjska klobasa (AĢIN))

37

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/12 (2015. gada 6. janvāris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

40

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2015/13 (2014. gada 31. oktobris), ar ko groza Direktīvas 2014/32/ES III pielikumu attiecībā uz ūdens skaitītāju caurplūduma diapazonu ( 1 )

42

 

 

LĒMUMI

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2015/14 (2015. gada 5. janvāris), ar ko izdara grozījumus Lēmumā 2012/88/ES par savstarpējas izmantojamības tehnisko specifikāciju attiecībā uz Eiropas dzelzceļu sistēmas vilcienu vadības un signalizācijas iekārtu apakšsistēmām (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 9909)  ( 1 )

44

 

*

Komisijas Lēmums (ES) 2015/15 (2015. gada 5. janvāris) par pasākumu, ar kuru Somija saskaņā ar Padomes Direktīvas 89/686/EEK 7. pantu aizliedz laist tirgū galvas aizsargu Ribcap (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 10114)

59

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/16 (2015. gada 6. janvāris) par atsauces uz standartu EN 1870-17:2012 “Manuālās horizontālās pārzāģēšanas mašīnas ar vienu zāģa vienību” publicēšanu ar ierobežojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/42/EK ( 1 )

61

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top