Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:366:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 366, 2014. gada 20. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 366

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 20. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Regula (ES) Nr. 1367/2014 (2014. gada 15. decembris), ar ko 2015. un 2016. gadam nosaka Savienības zvejas kuģu zvejas iespējas attiecībā uz konkrētiem dziļūdens zivju krājumiem

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1368/2014 (2014. gada 17. decembris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu, un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1372/2013, ar kuru groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 883/2004 par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 987/2009, ar ko nosaka īstenošanas kārtību Regulai (EK) Nr. 883/2004 ( 1 )

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1369/2014 (2014. gada 17. decembris), ar ko apstiprina specifikācijas grozījumu, kurš nav maznozīmīgs, attiecībā uz nosaukumu, kas reģistrēts Aizsargāto cilmes vietas nosaukumu un aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrā [Garda (ACVN)]

17

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1370/2014 (2014. gada 19. decembris), ar ko paredz pagaidu ārkārtas atbalstu piena ražotājiem Somijā

18

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1371/2014 (2014. gada 19. decembris), ar kuru groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1031/2014, ar ko nosaka turpmākus pagaidu ārkārtas atbalsta pasākumus konkrētu augļu un dārzeņu ražotājiem

20

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1372/2014 (2014. gada 19. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

32

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1373/2014 (2014. gada 19. decembris), ar ko paredz piešķīruma koeficientu, kas piemērojams daudzumiem, kuri norādīti no 2014. gada 1. līdz 7. decembrim iesniegtajos importa tiesību pieteikumos, saskaņā ar tarifa kvotām, kuras attiecībā uz Ukrainas izcelsmes mājputnu gaļu atvērtas ar Īstenošanas regulu (ES) Nr. 413/2014

34

 

*

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1374/2014 (2014. gada 28. novembris) par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām apdrošināšanas sabiedrībām (ECB/2014/50)

36

 

*

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1375/2014 (2014. gada 10. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1071/2013 par monetāro finanšu iestāžu nozares bilanci (ECB/2013/33) (ECB/2014/51)

77

 

*

Eiropas Centrālās bankas Regula (ES) Nr. 1376/2014 (2014. gada 10. decembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1745/2003 par obligāto rezervju piemērošanu (ECB/2003/9) (ECB/2014/52)

79

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2014/110/ES (2014. gada 17. decembris), ar ko groza Direktīvu 2004/33/EK attiecībā uz kritērijiem pagaidu aizliegumam nodot homologās asinis ( 1 )

81

 

*

Komisijas Īstenošanas direktīva 2014/111/ES (2014. gada 17. decembris), ar ko saistībā ar to, ka Starptautiskā Jūrniecības organizācija (SJO) ir pieņēmusi dažus kodeksus un saistītus grozījumus dažās konvencijās un protokolos, groza Direktīvu 2009/15/EK ( 1 )

83

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/938/ES

 

*

Komisijas Lēmums (2014. gada 9. jūlijs) par pasākumu SA.35668 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP), ko īstenojusi Dānija un Zviedrija uzņēmuma Scandinavian Airlines labā (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 4532)  ( 1 )

88

 

 

2014/939/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 18. decembris), ar ko groza Īstenošanas lēmumu 2014/833/ES par dažiem aizsardzības pasākumiem saistībā ar augsti patogēnās H5N8 apakštipa putnu gripas nesenajiem uzliesmojumiem Nīderlandē (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 9741)  ( 1 )

104

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top