Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:360:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 360, 2014. gada 17. decembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 360

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 17. decembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1334/2014 (2014. gada 16. decembris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū apstiprina darbīgo vielu gamma-cihalotrīnu un groza Komisijas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumu, kā arī atļauj dalībvalstīm pagarināt minētajai darbīgajai vielai piešķirtās pagaidu atļaujas ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1335/2014 (2014. gada 16. decembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 2535/2001, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 1255/1999 attiecībā uz piena un piena produktu importa režīmu un tarifu kvotu atvēršanu

6

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1336/2014 (2014. gada 16. decembris), ar ko nosaka pagaidu ārkārtas pasākumus piena un piena produktu nozarē, 2015. gadā agrāk sākot sviesta un sausā vājpiena valsts intervences periodu

13

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1337/2014 (2014. gada 16. decembris), ar ko groza Īstenošanas regulas (ES) Nr. 947/2014 un (ES) Nr. 948/2014 attiecībā uz sviesta un sausā vājpiena privātas uzglabāšanas atbalsta pieteikumu iesniegšanas pēdējo dienu

15

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1338/2014 (2014. gada 16. decembris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 439/2011 nolūkā pagarināt atkāpi no Regulas (EEK) Nr. 2454/93 attiecībā uz to, kā definēt noteiktas izcelsmes produktu jēdzienu izmantošanai vispārējo preferenču sistēmā, lai ņemtu vērā Kaboverdes īpašo stāvokli attiecībā uz dažu zvejas produktu eksportu uz Eiropas Savienību

17

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1339/2014 (2014. gada 16. decembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

20

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Deleģētā direktīva 2014/109/ES (2014. gada 10. oktobris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/40/ES II pielikumu, izveidojot galeriju ar ilustratīviem brīdinājumiem, kuri jāizvieto uz tabakas izstrādājumiem ( 1 )

22

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/911/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 4. decembris) par to, lai Latvija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu

28

 

*

Padomes Lēmums 2014/912/KĀDP (2014. gada 15. decembris), atbalstot fiziskās drošības un krājumu pārvaldības (PSSM) pasākumus, lai samazinātu kājnieku ieroču un vieglo ieroču (VIKI) un to munīcijas nelikumīgas tirdzniecības risku Sāhelas reģionā

30

 

*

Padomes Lēmums 2014/913/KĀDP (2014. gada 15. decembris), ar ko atbalsta Hāgas rīcības kodeksu un ballistisko raķešu neizplatīšanu, īstenojot ES Stratēģiju masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas novēršanai

44

 

 

2014/914/ES

 

*

Padomes Īstenošanas lēmums (2014. gada 15. decembris), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu 2014/170/ES, ar ko izveido NNN zvejas apkarošanā nesadarbīgu trešo valstu sarakstu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju, attiecībā uz Belizu

53

 

*

Padomes Lēmums 2014/915/KĀDP (2014. gada 16. decembris), ar ko groza Lēmumu 2010/452/KĀDP par Eiropas Savienības Pārraudzības misiju Gruzijā, EUMM Georgia

56

 

 

2014/916/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 15. decembris), ar ko groza pielikumu Īstenošanas lēmumā 2014/154/ES, ar ko atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 258/97 atļauj laist tirgū (6S)-5-metiltetrahidrofolijskābes glikozamīna sāli kā jaunu pārtikas sastāvdaļu (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 9452)

58

 

 

2014/917/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 15. decembris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Padomes Direktīvas 2000/29/EK īstenošanai attiecībā uz paziņojumiem par kaitīgo organismu klātbūtni un pasākumiem, ko dalībvalstis veikušas vai paredzējušas veikt (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 9460)

59

 

 

2014/918/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 16. decembris), ar kuru izbeidz antisubsidēšanas procedūru attiecībā uz Ķīnas Tautas Republikas, Indijas un Vjetnamas izcelsmes poliestera štāpeļšķiedru importu

65

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top