Help Print this page 

Document L:2014:335:TOC

Title and reference
Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 335, 2014. gada 22. novembris

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 335

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 22. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1246/2014 (2014. gada 19. novembris), ar ko nosaka aizliegumu Spānijas karoga kuģiem zvejot melnās matastes ES un starptautiskajos ūdeņos V, VI, VII un XII zonā

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1247/2014 (2014. gada 19. novembris), ar ko nosaka aizliegumu Apvienotās Karalistes karoga kuģiem zvejot rajveidīgās zivis Savienības ūdeņos IIa un IV zonā

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1248/2014 (2014. gada 20. novembris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 776/2014, ar ko nosaka kvantitatīvo ierobežojumu ārpuskvotas cukura eksportam līdz 2014./2015. tirdzniecības gada beigām, un ar kuru atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1061/2014

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1249/2014 (2014. gada 21. novembris), par atļauju lietot inozitolu par barības piedevu zivīm un vēžveidīgajiem ( 1 )

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1250/2014 (2014. gada 21. novembris), ar ko groza Regulu (EK) Nr. 891/2009 attiecībā uz tarifa kvotām Serbijas izcelsmes cukuram

10

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1251/2014 (2014. gada 21. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

13

 

 

DIREKTĪVAS

 

*

Komisijas Direktīva 2014/103/ES (2014. gada 21. novembris), ar ko pielikumus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2008/68/EK par bīstamo kravu iekšzemes pārvadājumiem trešo reizi pielāgo zinātnes un tehnikas attīstībai ( 1 )

15

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/826/ES

 

*

Padomes Lēmums (2014. gada 10. novembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Starptautiskās Jūrniecības organizācijas Kuģošanas drošības komitejas 94. sesijā attiecībā uz 2011. gada Pastiprinātās apsekošanas programmas kodeksa grozījumu pieņemšanu

17

 

*

Padomes Lēmums 2014/827/KĀDP (2014. gada 21. novembris), ar ko groza Vienoto rīcību 2008/851/KĀDP par Eiropas Savienības militāro operāciju ar mērķi palīdzēt Somālijas piekrastē novērst un apkarot pirātismu un bruņotas laupīšanas un atturēt no šādiem nodarījumiem

19

 

 

2014/828/ES

 

*

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (2014. gada 15. oktobris) par nodrošināto obligāciju iegādes trešās programmas īstenošanu (ECB/2014/40)

22

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top