EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:331:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 331, 2014. gada 18. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 331

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 18. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 1225/2014 (2014. gada 17. novembris), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1226/2014 (2014. gada 17. novembris) par atļaujas piešķiršanu veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras attiecas uz slimības riska samazināšanu ( 1 )

3

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1227/2014 (2014. gada 17. novembris), ar ko nosaka Padomes Regulā (EK) Nr. 73/2009 paredzēto tiešo maksājumu korekcijas likmi attiecībā uz 2014. kalendāro gadu un atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 879/2014

6

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1228/2014 (2014. gada 17. novembris), ar ko piešķir un noraida atļaujas konkrētām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras attiecas uz slimības riska samazināšanu ( 1 )

8

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1229/2014 (2014. gada 17. novembris) par atteikumu piešķirt atļauju konkrētām veselīguma norādēm uz pārtikas produktiem, kuras neattiecas uz slimības riska samazināšanu un uz bērnu attīstību un veselību ( 1 )

14

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1230/2014 (2014. gada 17. novembris) par atļauju izmantot vara bilizinātu kā barības piedevu visu sugu dzīvniekiem ( 1 )

18

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1231/2014 (2014. gada 17. novembris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

22

 

 

LĒMUMI

 

*

Padomes Lēmums 2014/800/KĀDP (2014. gada 17. novembris) par Eiropas Savienības padomdevējas misijas civilās drošības sektora reformai Ukrainā (EUAM Ukraine) sākšanu un Lēmuma 2014/486/KĀDP grozīšanu

24

 

*

Padomes Lēmums 2014/801/KĀDP (2014. gada 17. novembris), ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

26

 

 

2014/802/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 14. novembris), ar kuru groza Lēmumu 2010/470/ES un 2010/472/ES attiecībā uz tām dzīvnieku veselības prasībām saistībā ar skrepi slimību, kas noteiktas attiecībā uz aitu un kazu embriju tirdzniecību un importu Savienībā (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 8339)  ( 1 )

28

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2014/803/ES

 

*

ES un Šveices Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 1/2014 (2014. gada 10. oktobris), ar ko nosaka gadījumus, kuros neveic datu nodošanu, kas paredzēta I pielikuma 3. panta 3. punkta pirmajā daļā 2009. gada 25. jūnija Nolīgumā starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par pārbaužu un formalitāšu vienkāršošanu attiecībā uz preču pārvadājumiem un muitas drošības pasākumiem

38

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Lēmumā 2014/252/ES (2014. gada 14. aprīlis) par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Turcijas Republiku par tādu personu atpakaļuzņemšanu, kuras uzturas neatļauti ( OV L 134, 7.5.2014. )

40

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top