Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:315:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 315, 2014. gada 1. novembris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 315

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 1. novembris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1170/2014 (2014. gada 29. oktobris), ar kuru labo slovēņu valodas versiju Regulai (EK) Nr. 504/2008, ar ko īsteno Padomes Regulas [Direktīvas] 90/426/EEK un 90/427/EEK attiecībā uz zirgu dzimtas dzīvnieku identifikāciju ( 1 )

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1171/2014 (2014. gada 31. oktobris), ar ko groza un labo I, III, VI, IX, XI un XVII pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai ( 1 )

3

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1172/2014 (2014. gada 31. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

13

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/768/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 30. oktobris), ar ko nosaka tās informācijas veidu, formātu un iesniegšanas biežumu, kura dalībvalstīm jādara pieejama par emisijas integrētās pārvaldības metodēm, ko piemēro minerāleļļu un gāzes pārstrādes rūpnīcām, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2010/75/ES (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7517)  ( 1 )

15

 

 

2014/769/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 30. oktobris), ar kuru atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 510/2011 apstiprina vai groza vidējās īpatnējās CO2 emisijas un īpatnējo emisiju mērķus jaunu vieglo kravas automobiļu ražotājiem attiecībā uz 2013. kalendāro gadu (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7863)

19

 

 

2014/770/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 30. oktobris), ar kuru atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 443/2009 apstiprina vai groza vidējās īpatnējās CO2 emisijas un īpatnējo emisiju mērķus vieglo automobiļu ražotājiem attiecībā uz 2013. kalendāro gadu (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7877)

30

 

 

2014/771/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 31. oktobris) par universālās biznesa valodas 2.1. versijas identifikāciju izmantošanai par atsauci publiskajā iepirkumā ( 1 )

44

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

 

2014/772/ES

 

*

Apvienotās muitas sadarbības komitejas, kas izveidota saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Kopienu un Ķīnas Tautas Republikas valdību par sadarbību un savstarpējo administratīvo palīdzību muitas lietās, Lēmums (2014. gada 16. maijs) attiecībā uz Eiropas Savienības Atzīto komersantu programmas un Ķīnas Tautas Republikas Sistematizētas uzņēmumu pārvaldības pasākumu programmas savstarpēju atzīšanu

46

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top