Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:299:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 299, 2014. gada 17. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 299

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 17. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1086/2014 (2014. gada 14. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot jūrasvelnus VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zonā

1

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1087/2014 (2014. gada 14. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Dānijas karoga kuģiem zvejot rajveidīgās zivis Savienības ūdeņos IIa un IV zonā

3

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1088/2014 (2014. gada 14. oktobris), ar ko nosaka aizliegumu Beļģijas karoga kuģiem zvejot megrimus VIIIa, VIIIb, VIIId un VIIIe zonā

5

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1089/2014 (2014. gada 16. oktobris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 367/2014, ar ko nosaka neto atlikumu, kas pieejams ELGF izmaksu finansēšanai

7

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1090/2014 (2014. gada 16. oktobris), ar ko apstiprina permetrīnu kā esošu aktīvo vielu izmantošanai 8. un 18. produkta veida biocīdos ( 1 )

10

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1091/2014 (2014. gada 16. oktobris), ar ko apstiprina tralopirilu kā jaunu aktīvo vielu izmantošanai 21. produkta veida biocīdos ( 1 )

15

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1092/2014 (2014. gada 16. oktobris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz saldinātāju lietošanu dažās augļu vai dārzeņu pastās ( 1 )

19

 

*

Komisijas Regula (ES) Nr. 1093/2014 (2014. gada 16. oktobris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1333/2008 II pielikumu attiecībā uz dažu krāsvielu lietošanu aromatizētā nogatavinātajā sierā ( 1 )

22

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1094/2014 (2014. gada 16. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

25

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1095/2014 (2014. gada 16. oktobris) par ķiploku importa licenču izdošanu apakšperiodā no 2014. gada 1. decembra līdz 2015. gada 28. februārim

27

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/716/ES, Euratom

 

*

Padomes Lēmums, pieņemts, savstarpēji vienojoties ar ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju (2014. gada 15. oktobris), ar ko pieņem pārējo personu sarakstu, kuras Padome ierosina iecelt par Komisijas locekļiem, ar ko atceļ un aizstāj Lēmumu 2014/648/ES, Euratom

29

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Īstenošanas regulā (ES) Nr. 46/2014 (2014. gada 20. janvāris), ar ko īsteno Regulu (EK) Nr. 765/2006 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz Baltkrieviju ( OV L 16, 21.1.2014. )

32

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top