Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:297:TOC

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 297, 2014. gada 15. oktobris


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0715

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

L 297

European flag  

Izdevums latviešu valodā

Tiesību akti

57. sējums
2014. gada 15. oktobris


Saturs

 

II   Neleģislatīvi akti

Lappuse

 

 

REGULAS

 

*

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1078/2014 (2014. gada 7. augusts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 649/2012 par bīstamo ķīmisko vielu eksportu un importu I pielikumu ( 1 )

1

 

*

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1079/2014 (2014. gada 14. oktobris), ar kuru attiecībā uz ELGF 2015. grāmatvedības gadu nosaka procentu likmes, kas jāpiemēro, aprēķinot finansiālās izmaksas intervences pasākumiem, kuros ietilpst krājumu iepirkšana, uzglabāšana un realizācija

7

 

 

Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1080/2014 (2014. gada 14. oktobris), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai

9

 

 

LĒMUMI

 

 

2014/714/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 13. oktobris), ar ko svītro no Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša atsauci uz saskaņoto standartu EN 1384:2012 “Aizsargķiveres jāšanas sportam” saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/2012 (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 7236)

11

 

 

2014/715/ES

 

*

Komisijas Īstenošanas lēmums (2014. gada 14. oktobris) par tādas trešās valsts noteikšanu, kuru Komisija uzskata par nesadarbīgu trešo valsti saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 1005/2008, ar ko izveido Kopienas sistēmu, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju

13

 

 

TIESĪBU AKTI, KO PIEŅEM STRUKTŪRAS, KURAS IZVEIDOTAS AR STARPTAUTISKIEM NOLĪGUMIEM

 

*

Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ANO EEK) Noteikumi Nr. 60 – Vienoti noteikumi par divriteņu motociklu un mopēdu apstiprināšanu attiecībā uz vadītāja darbinātām vadības ierīcēm, ieskaitot vadības ierīču, signalizatoru un indikatoru identifikāciju

23

 

 

Labojumi

 

*

Labojums Padomes Īstenošanas lēmumā 2014/24/KĀDP (2014. gada 20. janvāris), ar ko īsteno Lēmumu 2012/642/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem pret Baltkrieviju ( OV L 16, 21.1.2014. )

41

 

*

Labojums Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 699/2014 (2014. gada 24. jūnijs) par dizainu vienotajam logotipam, ar ko identificē personas, kas piedāvā iedzīvotājiem iegādāties zāles tālpārdošanā, un tā autentiskuma pārbaudes tehniskajām, elektroniskajām un kriptogrāfiskajām prasībām ( OV L 184, 25.6.2014. )

41

 


 

(1)   Dokuments attiecas uz EEZ

LV

Tiesību akti, kuru virsraksti ir gaišajā drukā, attiecas uz kārtējiem jautājumiem lauksaimniecības jomā un parasti ir spēkā tikai ierobežotu laika posmu.

Visu citu tiesību aktu virsraksti ir tumšajā drukā, un pirms tiem ir zvaigznīte.

Top